NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

ZMIENIAMY POWIAT BOCHEŃSKI

Rok 2022 był dla samorządu Powiatu Bocheńskiego czasem wyzwań i kontynuacji ważnych dla mieszkańców inwestycji. Warto wspomnieć o budowie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni czy też licznych inwestycjach drogowych. Miniony rok był rekordowy pod względem pozyskiwania przez powiat środków zewnętrznych, których pozyskano aż 45 milionów złotych na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej, infrastruktury drogowej czy oświaty. Przedstawiamy poniżej najważniejsze i największe inwestycje i działania w Powiecie Bocheńskim w 2022 roku.

” Nie sposób w krótkim podsumowaniu przedstawić wszystkich działań zrealizowanych w 2022 roku. W minionym roku kładliśmy nacisk na inwestycje zdrowotne, drogowe, poprawiające infrastrukturę oświatową, likwidację barier architektonicznych oraz działania z zakresu pomocy społecznej, ale przede wszystkim skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. To szczególne ważne dla rozwoju Ziemi Bocheńskiej, bo te środki zapewnią zlecenia dla lokalnych firm, które tutaj zatrudniają pracowników i płacą podatki.

Priorytetową inwestycją w tej kadencji samorządu jest budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni. Inwestycja jest już na ukończeniu i w obecnym roku zacznie swoją działalność. Duże środki zainwestowano również w poprawę jakości dróg powiatowych.

Ten rok po raz kolejny pokazał jak wspaniałych mieszkańców ma Powiat Bocheński. Pokazała to najlepiej fala wsparcia i pomocy dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy.

Poniżej znajdą Państwo tylko najważniejsze albo największe inwestycje i wyzwania, z jakimi przyszło mi jak i wszystkim członkom Zarządu Powiatu i radnym Rady Powiatu w Bochni zmierzyć się w minionym roku.

Zależy mi na tym, żeby powiat bocheński rozwijał się na wielu płaszczyznach. Wszystko co wspólnie z Zarządem Powiatu przedstawiamy, to powód do dumy, ale także zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom i pracownikom za słowa i gesty wsparcia, które otrzymuje, za ciekawe rozmowy na różne istotne tematy oraz za zgłaszane sugestie czy pomysły”.

Adam Korta
Starosta Bocheńsk
i

Inwestujemy w młode pokolenie

1555 uczniów klas ósmych ukończyło w tym roku szkoły podstawowe na terenie powiatu bocheńskiego, a do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych przyjęto 1628 uczniów. Oznacza to, że szkoły przyciągnęły również uczniów z innych powiatów.

Zarząd Powiatu z wizytą w pracowni weterynaryjnej przy ZS nr 3

Uczniowie Mechanika szlifują wiedzę w firmach chłodniczych

Bolarus, Igloo, Mawi i CEBEA to firmy chłodnicze, w których trwa kształcenie dualne dla uczniów Mechanika. Dzięki podpisanej umowie i dobrej współpracy, uczniowie Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji mogą łączyć naukę w szkole z praktykami zawodowymi.

Stypendia Starosty Bocheńskiego

Starosta Adam Korta przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, w dziedzinie sportu oraz za postawę społeczną. W 2022 roku wyróżniono 54 uczniów, wśród nich są laureaci konkursów, olimpiad, finaliści zawodów centralnych czy mistrzowie lig sportowych.

Rozwijamy nowoczesną i cyfrową administrację

W Starostwie Powiatowym uruchomiono system internetowej rezerwacji wizyt.

System ten pozwoli w łatwy sposób umówić się do Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Geodezji i Kartografii.

E-usługi geodezyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców

W Wydziale Geodezji i Kartografii uruchomiono e-usługi, które umożliwiają mieszkańcom i przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Elektronicznie można złożyć wniosek m.in. o wypis z rejestru gruntów i budynków czy kopie mapy.

Pozyskujemy rekordowe środki zewnętrzne

W 2022 roku pozyskano aż 45 milionów złotych i 162 tysiące euro na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej, inwestycji drogowych czy oświaty.

Wspieramy organizacje pozarządowe i dbamy o zabytki

Na dofinansowanie zabytków przekazano 150 tysięcy złotych. Środki te wsparły renowację 8 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego Zamku w Wiśniczu i kościołów: św. Joachima w Krzyżanowicach, św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie, św. Jana Chrzciciela w Chełmie, NNMP w Łapczycy, św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy, św. Mikołaja Biskupa w Bochni oraz św. Andrzeja Boboli w Gawłowie. Łącznie w tej kadencji przekazano ponad 400 tysięcy złotych.

110 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Powiatu na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w zakresie kultury i kultury fizycznej. Wsparto m.in. koncert przyjaźni dwóch narodów „Solidarni z Ukrainą, koncert „Ocalić od zapomnienia- Happy New Year”, XXIV Paradę Orkiestr Dętych, IV Jesienne Impresje Folklorystyczne czy też promujące ratownictwo wodne. Od 2019 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz pomocy społecznej Powiat Bocheński przekazał organizacjom pozarządowym ponad 600 tysięcy złotych.

Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców

OSP z nowym sprzętem za 72 tys. zł

72 tysięcy złotych trafiło do przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie trafiło do 31 jednostek OSP. Dziękitym środkom jednostki zakupiły m.in. motopompę szlamową, wentylator oddymiający czy też ubrania specjalne, hełmy i węże strażackie. Powiat bocheński wspiera strażaków – ochotników od lat. W tym czasie przekazano ponad 1 mln złotych na niezbędny sprzęt.

Pomagamy potrzebującym mieszkańcom

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi

W Cerekwi ruszył ośrodek, który zapewni wsparcie dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W efekcie przeprowadzonych tam prac powstał piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt. Po 17 latach budynek przeszedł gruntowną rewitalizację i służy mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego jako placówka  dziennego pobytu, w którym podopieczni mogą otrzymać opiekę i rehabilitację. Placówkę prowadzi Fundacja św. Brata Alberta, a jej utworzenie możliwe było dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przez Powiat Bocheński. Wartość inwestycji to 2,5 miliona zł.

Modernizacja i przebudowa otoczenia PCPRu, PINBu, ARMiRu i Prokuratury

Przy czterech ważnych dla mieszkańców Bocheńszczyzny instytucjach zrealizowaliśmy inwestycję, która wpłynie na poprawę dostępności przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Warto dodać, że prace przy modernizacji obiektu realizowane były od 2019 roku, od tego czasu wymieniono dach, przebudowano kanalizację sanitarną, opadową i oświetlenie, przebudowano także drogi wewnętrzne  i miejsca postojowe. Co szczególnie ważne w odczuwającej brak parkingów Bochni, liczba miejsc parkingowych wzrosła z 22 do 80. Całość inwestycji pochłonęła ponad 3 miliony zł.

Naszym priorytetem jest zdrowie mieszkańców

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym– historyczna inwestycja powiatu, która pochłonie blisko 22 miliony złotych.

Centrum Ratownictwa Medycznego

Przy bocheńskim szpitalu powstaje nowoczesne Centrum Ratownictwa Medycznego wraz z parkingiem dla karetek oraz śluzą do dezynfekcji personelu, za blisko 1,5 miliona złotych.

Pracownia RTG z nowym aparatem

Nowy cyfrowy aparat RTG za 600 tysięcy zł to urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć kości długich, co jest szczególnie cenne dla ortopedii.

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Pododdział Chirurgii Onkologicznej

W bocheńskim szpitalu ruszyły nowe oddziały, co z pewnością ułatwi dostęp do specjalistów, ale też skróci czas oczekiwania na zabiegi ortopedyczne czy onkologiczne.

E-pacjent – internetowy portal pacjenta

Dzięki portalowi w łatwy i bezpieczny sposób można uzyskać dostęp do wyników badań laboratoryjnych poprzez zalogowanie się na stronie internetowej. https://e.szpital-bochnia.pl/mpi/app/#/login

Kobiety chętnie wybierają bocheńską „porodówkę”

Ponad 1500 dzieci urodziło się w minionym roku w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Bochnia bije więc na głowę okoliczne lecznice. Co ciekawe bocheńską porodówkę wybierają nie tylko mieszkanki powiatu bocheńskiego. Wśród rodzących są kobiety z powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, a także krakowskiego. To zasługa znakomitej kadry w bocheńskiej lecznicy oraz opieki nad noworodkami na Pododdziale Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP).

Adam Korta odwiedza Filipka z Łąkty Dolnej, który przyszedł na świat podczas 1500. porodu w bocheńskim szpitalu

Duże inwestycje w infrastrukturę drogową

Rozbudowa drogi powiatowej  w Gierczycach i Nieszkowicach Małych

Koszt rozbudowy drogi powiatowej w Gierczycach i Nieszkowicach Małych to 5 milionów złotych. Kierowcy mogą już korzystać z bezpiecznej, poszerzonej i dostosowanej do odpowiednich parametrów nawierzchni. Powstały m.in. chodniki i zatoka autobusowa, przebudowano skrzyżowanie z drogami gminnymi, zamontowano doświetlenie przejść dla pieszych  czy radarowy miernik prędkości.

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Łomnej

Inwestycja, która została dofinansowana ze środków budżetu państwa wyniosła ponad 4,5 miliona złotych. Prace obejmowały zabezpieczenie konstrukcyjne korpusu drogi wraz z odwodnieniem osuwiska i drogi, odbudowę drogi, budowę chodnika, przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz przełożenie sieci telekomunikacyjnej.

Rozbudowa drogi powiatowej Żegocina – Kamionna  wraz z przebudową przepustu w Żegocinie za ponad 2,7 miliona zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Uszew – Nowy Wiśnicz -Nieznanowice wraz z budową chodnika w Nieszkowicach Wielkich –  za ponad 600 tysięcy.  

Rozbudowa drogi powiatowej w Rzezawie przy ul. Topolowej – ponad 1,5 miliona zł.

Poszerzona została jezdnia, aktualnie powstał chodnik na odcinku blisko 600 metrów wraz z siecią kanalizacyjną. Przebudowywane są także zjazdy indywidualne, powstanie także oznakowanie poziome i pionowe.

Modernizacja dróg powiatowych na odcinkach Ujazd – Kamionna, Nieprześnia – Sobolów, Ostrów Szlachecki – Ostrów Królewski za blisko 4 miliony złotych

Dzięki pozyskaniu środków z programu Polski Ład udało się zmodernizować drogi powiatowe w gminach Łapanów, Trzciana, Bochnia oraz Rzezawa o łącznej długości ponad 4 km. Koszt przeprowadzonych prac to 4 miliony zł.  W Ujeździe, Rdzawie, Kierlikówce, Kamionnej, Nieprześni, Sobolowie oraz Ostrowie Szlacheckim i Królewskim powstały m.in. nowe nawierzchnie ze wzmocnioną podbudową oraz poboczami, wymieniono przepusty pod drogami, a także zmodernizowano perony przystankowe. Drogi zyskały nowe oznakowanie poziomie.

Rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: Leksandrowa – Lipnica Górna, Żegocina – Bełdno,  Chrostowa – Kamyk, Grabie – Kępanów 

Inwestycja, która pochłonie blisko 19 milionów złotych, została podzielona na 4 obszary inwestycyjne i realizowana jest na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Łapanów i Żegocina.  Dzięki pozyskanej dotacji z programu Polski Ład powstanie m.in. nowa, bezpieczna nawierzchnia drogowa z wymianą podbudowy, chodniki  i ścieżki rowerowe oraz kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami, pobocza oraz zjazdy. Pojawi się także nowe oświetlenie i oznakowanie.

Rozbudowa drogi w Drwini – rozpoczęto roboty drogowe przy pierwszym etapie inwestycji za ponad 1,7 miliona zł.

Modernizacja drogi powiatowej w  Dąbrowicy i Nieprześni

Wzmocniono podbudowę drogi, wykonano nową nawierzchni jezdni na odcinku 700 m, zmodernizowano pobocza i odtworzony rowy przydrożne. Koszt przeprowadzonych prac to 1,6 miliona złotych.

Promujemy piękno Bocheńszczyzny

Lipa z Bieńkowic drugim drzewem w Polsce!

Do Konkursu Drzewo Roku 2022 Zespół Promocji zgłosił Strażniczkę Miłosnej Historii czyli 380- letnią Lipę z Bieńkowic, która zajęła drugie miejsce, zdobywając aż 4538 głosów. Była to świetna okazja nie tylko do promocji powiatu bocheńskiego w całym kraju, ale również zwrócenie uwagi jak ważne są drzewa w naszym życiu.  Przygotowano szeroko zakrojoną kampanię  promocyjno – edukacyjno – informacyjną.

Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego

To autorskie wydarzenie Powiatu Bocheńskiego, które z pewnością stało się jego wizytówką. W ubiegłym roku odbyło się już po raz 15. Była to szansa na zwiedzanie niedostępnych zakątków powiatu oraz uczestnictwo w wielu ciekawych wydarzeniach. Było to wyjątkowe wydarzenie, nie tylko dla lokalnych pasjonatów historii. Podczas Jubileuszowej Gali 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa – Weekend z Zabytkami został wyróżniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Dbamy o środowisko

Tysiąc sadzonek drzew trafiło do mieszkańców Bocheńszczyzny!

Podczas Ekologicznego Pikniku Edukacyjnego  #drzewodlaklimatu, który odbył się na bocheńskim Rynku, można było wziąć udział w lekcjach tematycznych, obejrzeć wystawę związaną z Puszczą Niepołomicką jak również zasmakować produktów regionalnych. Pracownicy starostwa rozdali mieszkańcom 1000 sadzonek dębu i klonu jawora. Osoby, które zasadziły drzewa i utrwalili to na zdjęciach, otrzymały upominki, które wręczały Przewodnicząca rady Powiatu Bernadetta Gąsiorek oraz Wiceprzewodnicząca Małgorzata Brzegowa.

Ekokonkurs

Powiat Bocheński organizował wiele akcji edukacyjnych i ekologicznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wsamym konkursie plastycznym „Segreguj śmieci z #ekopowiatem bocheńskim” wzięło udział blisko 400 uczniów. Laureaci otrzymali z rąk Starosty Bocheńskiego Adama Korty hulajnogi, solarne powerbanki, gry edukacyjne i ekogadżety edukacyjne. Najlepsze prace zostały również zaprezentowane podczas wystawy na bocheńskim Rynku.

Wsparcie dla Ukrainy

Starostwo przeprowadziło szereg działań wpierających uchodźców z Ukrainy. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pomagało w relokacji uchodźców i koordynacji pomocy. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie powstał Centralny Powiatowy Magazyn darów dla obywateli Ukrainy. W gospodarstwie Borówkowy Rój w Lipnicy zorganizowany został piknik dla ukraińskich rodzin uciekających przed wojną, natomiast pracownia Rerum przygotowała międzypokoleniową integrację. Opracowano komunikaty, powstała specjalna zakładka na stronie. Uchodźcy mogli otrzymać specjalistyczną pomoc psychologiczną.

Góra