NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

ŻEGOCINA. ZREALIZOWALIŚMY WIELE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY

Rok 2022 nie był dla samorządów łatwym. Po zadaniach zleconych w związku z pandemią COVID-19 doszły nowe wyzwania, będące następstwem wojny w Ukrainie. Do pomocy włączyła się również Gmina Żegocina, udostępniając nie tylko prywatne kwatery, ale także punkt zbiorowego zakwaterowania uchodźców oraz organizując wiele akcji pomocowych.

” Równolegle z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy, realizowaliśmy z powodzeniem zadania własne gminy. Udało się wykonać wiele inwestycji służących rozwojowi naszej Małej Ojczyzny oraz poprawie komfortu życia jej Mieszkańców. Przedstawiam Państwu najważniejsze z nich”.

Wojciech Wrona
Wójt Gminy Żegocina

1. Remonty dróg gminnych

Rok 2022 był rekordowy pod względem ilości kilometrów wyremontowanych dróg gminnych. W ramach zadania „Budowa wraz z remontem dróg gminnych” zostało wyremontowanych i wybudowanych 44 odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej, betonowej i szutrowej – w sumie około 14 km. Całość inwestycji wyniosła 4.869.66,10 zł. Realizacja zadania jest podzielona na dwa lata, z terminem do 5 sierpnia 2023 roku. Dofinansowanie tego zadania to 95% wartości inwestycji, pozostałe 5% pochodzi z wkładu własnego gminy. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, a prace już wykonane to między innymi:

 • Remont parkingu w miejscowości Łąkta Górna polegający na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 2.650m2 – 382.610,00 zł
 • Remont drogi gminnej „Rola” w miejscowości Rozdziele polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 490 mb – 109.000,00 zł
 • Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 909 mb – 191.516,00 zł
 • Remont drogi gminnej „Połom” w miejscowości Bełdno polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 395 mb – 116.377,14 zł
 • Remont drogi gminnej „Pitry” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 444 mb 124.094,00 zł
 • Remont drogi gminnej „Przybyszówka” w miejscowości Żegocina polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 383 mb – 395.321,47 zł
 • Remont drogi gminnej „Kuce” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 251 mb 72.419,00 zł
 • Remont drogi gminnej „Bacówka” w miejscowości Rozdziele polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 485 mb – 90.000,00 zł
 • Remont drogi gminnej „Łącznik Żegocina-Bełdno-Podlesie” w miejscowości Żegocina polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 623 mb – 346.054,77 zł

Jesienią 2022 r. odbył się odbiór pierwszego etapu prac na drodze gminnej „Lisówki”,  zrealizowany w ramach zadnia pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 580373K na odcinku I – w km od 0+000 do 0+230, na odcinku II – w km od 0+245 do 1+250 w miejscowości Łąkta Górna, Powiat Bocheński, Gmina Żegocina.” Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 530.362,00 zł.

Za nami również pierwsze odbiory inwestycji realizowanych w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie Gminy Żegocina” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach przedmiotowego zdania zakończone zostały:

1. Remont drogi gminnej „Zamrażalnia – Piechy” w miejscowości Łąkta Górna – na odcinku 720 m wykonano nawierzchnię tłuczniową. Wartość prac wyniosła 480.304,88 zł.

2. Remont drogi gminnej w miejscowości Łąkta Górna na działce 1375/3 – na odcinku 27 m wykonano nawierzchnię tłuczniową. Wartość prac wynosiła 12.225,49 zł.

3. Remont drogi gminnej w miejscowości Rozdziele na działce 429 – na odcinku 56 m wykonano nawierzchnię betonową. Wartość prac wyniosła 28.520,51 zł

2. Otwarcie Publicznego Żłobka w Żegocinie

Żłobek „Kolorowy Świat Malucha” powstał dzięki inicjatywie Rady Gminy Żegocina oraz Wójta Gminy Żegocina, którzy podjęli decyzję o budowie placówki w sąsiedztwie Przedszkola i Szkoły Podstawowej.  Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę Żegocina funduszom w ramach Resortowego programu „MALUCH+”. Powstał nowoczesny parterowy budynek o powierzchni użytkowej 320 m2. Na parterze budynku powstały trzy sale zajęć o powierzchni 45, 64 oraz 44 m2, mogące pomieścić odpowiednio 16, 24 oraz 16 dzieci. Każda z sal ma dostęp do łazienek oraz magazynów . Ponadto w budynku znajdują się dwa pomieszczenia kuchenne: o łącznej powierzchni 14 m2, w których mieszczą się przygotowalnia posiłków oraz zmywalnia. Wchodząc do budynku wejściem głównym po prawej stronie znajdują się pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne oraz WC dla inwalidów wraz z aneksem porządkowym, natomiast po lewej stronie znajduje się szatnia o pow. 25 m2. Po przeciwnej stronie wejścia głównego znajduje się wejście ewakuacyjne, obok którego zlokalizowana jest kotłownia gazowa. Od wejścia głównego do poszczególnych sal zajęć prowadzi ciąg komunikacyjny o pow. 23 m2.

Całkowity koszt projektu wyniósł 2 065 733,83 zł z czego dofinansowanie wyniosło 1 602 000, 00 zł, a wkład własny gminy to 463 733,83 zł.

Dodatkowo Gmina Żegocina otrzymała dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie miejsc żłobkowych w ramach projektu pn. Utworzenie żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy. W ramach kosztów uwzględniono zatrudnienie kadry, którą stanowią: dyrektor, opiekunowie, pielęgniarka, woźna, – zgodnie z wymogami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wyżywienie zostaje zapewnione w formie cateringu dostarczanego przez instytucję zewnętrzną – wkład własny w projekcie gminy (15%). Dodatkowo w ramach CROSS-FINANCING zakupiono meble i część zabawek do sal zajęć.

3. Inwestycje w oświacie

Czas wakacji to doskonała chwila aby w budynkach placówek oświatowych wykonać najbardziej potrzebne remonty. W Gminie Żegocina, każdego roku w czasie wolnym od nauki sukcesywnie wykonywane są najpotrzebniejsze prace inwestycyjne. Nie inaczej było w tym roku.

Dokonano modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Żegocinie poprzez wymianę pieca centralnego ogrzewania, wymianę dwóch sztuk drzwi wewnętrznych oraz remont łazienki. Wartość wykonanych prac wyniosła 47.158,80 zł.

Również w Żegocinie, w domu Nauczyciela zamontowano nowe drzwi zewnętrzne, których koszt wyniósł 4.689,07 zł. W ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie” zamontowano rozdzielnię prądu, której koszt to 14.760,00 zł.

W Przedszkolu w Łąkcie Górnej zamontowano 2 sztuki klimatyzatorów, których łączna wartość wyniosła 12.841,20 zł. Cztery klimatyzatory zamontowano również w budynku Żłobka w Żegocinie, a ich koszt to 19.434,00 zł., pokryty z rządowego programu „Maluch +”. Pozostałe inwestycje zostały pokryte z budżetu Gminy Żegocina.

4. Remont stadionu sportowego KS Beskid Żegocina

Latem 2022 roku zakończono prace związane z modernizacją stadionu piłkarskiego KS Beskid Żegocina – etap II pn. „Rewitalizacja stadionu piłkarskiego w Żegocinie”. W ramach prac zostało wymienione ogrodzenie od strony południowej wraz z piłkochwytami, wykonano nowe schody zejściowe na płytę boiska wraz z barierkami, łączące się utwardzoną ścieżką betonową z trybuną, dokonano stabilizacji skarpy od strony południowej i częściowo zachodniej poprzez montaż systemu geokrat zasypanych kamieniami ozdobnymi wraz z nasadzeniami krzewów ozdobnych, odnowiono mur oporowy płytami styrodurowymi na których widnieje duży napis gospodarzy obiektu: KS Beskid Żegocina. Zamontowano płyty betonowe w boksach dla zawodników rezerwowych oraz w pierwszym rzędzie pod trybuną, wykonano również barierkę przy ścieżce zejścia do szatni, wcześniej wykonano monitoring wizyjny obiektu. Zadania zostały sfinansowane z Traczy Antykryzysowej dla Gmin Górskich, a wartość wszystkich prac wyniosła ok. 150 tys. zł.

5. Realizowane projekty dla dzieci i młodzieży

– „Jeżdżę z głową”

W dniach 4-6 marca 2022 r. miał miejsce trzydniowy turnus szkoleniowy z zakresu nauki jazdy na nartach dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żegocina. Dzięki pozyskanym środkom na projekt pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych” z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Gminy Żegocina, ponad 90 dzieci z naszej gminy mogło uczyć i doskonalić technikę jazdy na nartach pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Był to też właściwie wypełniony czas przez młodych ludzi, którzy również poprzez naukę jazdy zawiązywali nowe przyjaźnie i znajomości z uczniami z innych szkół.

– „Już pływam”

Gmina Żegocina po raz kolejny wzięła udział w projekcie „Umiem pływać”. Dzięki temu, 60 dzieci z klas 1 – 3 z terenu naszej gminy wzięło udział w lekcjach pływania. Zajęcia odbywały się od października do grudnia br. w pływalni w Bochni. Całkowita wartość projektu wyniosła 26 500,00 zł. Zadanie było dofinansowane przez Małopolski Okręgowy Związek Pływacki (MOZP) przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT).

6. Dalsza część monitoringu Gminy Żegocina

Kolejne 4 kamery monitoringu zostały zainstalowane w centrum Żegociny. Monitoringiem objęto plac św. Floriana, parking i wejście na cmentarz parafialny. Dwie kamery zostały zainstalowane na stadionie Beskidu Żegocina. Łącznie centrum Żegociny monitoruje obecnie 10 kamer. Dzięki temu bardzo poprawiło się bezpieczeństwo oraz zdecydowanie spadła ilość aktów wandalizmu.

7. Rozpoczęcie rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Łąkcie Górnej

10 października 2022 roku dokonano symbolicznego wbicia łopaty pod rozbudowę budynku. Finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna wraz z wyposażeniem”, który wygląda następująco: z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6.000.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.350.000 zł, z budżetu Gminy Żegocina: 280.000,00 zł. Wartość robót budowlanych wyniesie 7.630.000,00 złotych.

Fakt tak dużego dofinansowania zewnętrznego oraz niewielkiego wkładu ze środków Gminy Żegocina spotkał się z uznaniem przemawiających kolejno przedstawicieli Rządu, obecnych podczas uroczystego, symbolicznego wbicia łopaty.

8. Nowy wóz strażacki, quad oraz wyposażenie dla jednostek OSP

29 października 2022 r. w Żegocinie odbyła się ważna uroczystość dla wszystkich strażaków z terenu Gminy Żegocina. W tym dniu nastąpiło oficjalne przekazanie kluczyków do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żegocina oraz quada dla OSP Rozdziele, a także sprzętu dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Żegocina.

Samochód ratowniczy dla OSP Żegocina to średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt na podwoziu VOLVO z zabudową firmy WISS. Wartość samochodu to 998.760,00 zł, a zakupiony został ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz środków gminnych i własnych OSP KSRG Żegocina.

Pojazd typu Quad marki Seegway oraz sprzęt przeciwpożarowy zakupiony został ze środków Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

9. Gruntowny remont toalety publicznej w Żegocinie

W grudniu br. zakończono gruntowny remont toalety publicznej zlokalizowanej w centrum Żegociny. Wymieniono drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także zamontowano nowe sanitariaty. Toaleta zyskała także nowy, bardziej funkcjonalny układ. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie Gminy Żegocina w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość prac wyniosła ponad 54 tys. zł.

10. Zakończono modernizację rurociągu przesyłowego w Żegocinie

W listopadzie 2022 r. odbył się odbiór inwestycji pn. Modernizacja istniejącego rurociągu przesyłowego wody surowej z ujęcia powierzchniowego do Stacji Filtrów Powolnych w Żegocinie. Znajdująca się w złym stanie technicznym sieć przesyłowa z rur stalowych zastąpiona została siecią wodociągową wykonaną z polietylenu o średnicy zewnętrznej 160 mm i długości 380 metrów. Inwestycja wpłynie na usprawnienie systemu gospodarowania wodą oraz zapobieganiu stratom wody i poprawi efektywności jej wykorzystania.

Wartość wykonanych prac wynosi: 196.308,00 złotych brutto. Zadanie sfinansowane zostało w 100% z otrzymanych z budżetu państwa środków finansowych na uzupełnienie subwencji ogólnej.

11. Remont alejki do cmentarza wojennego w Żegocinie

W grudniu 2022 r. zostały odebrane roboty w ramach zadnia „Budowa drogi do cmentarza wojennego w Żegocinie – etap II.” Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane wspólnie przez Gminę Żegocina oraz Parafię Żegocina. Całkowita wartość zadania wyniosła 187.124,00 zł, z czego 146.124,00 zł zostało pokryte ze środków własnych Gminy Żegocina.

12. Gmina Żegocina najszybciej rozwijającą się gminą w powiecie bocheńskim

7 grudnia opublikowano wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2022, organizowanego już 12 raz przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, a pod patronatem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Gmina Żegocina przez ostatnie 4 lata awansowała w rankingu aż o 91 pozycji, dzięki czemu stała się najszybciej rozwijającą gminą w powiecie bocheńskim!

Ponadto gmina Żegocina jest na 3. miejscu w Małopolsce jeśli chodzi o przyrost naturalny na 1000 mieszkańców:

 • Słopnice – 5,4
 • Łukowica – 5,2
 • Żegocina – 4,3

Jesteśmy dumni!

Góra