NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

TRZCIANA. PODSUMOWANIE PRACY SAMORZĄDU W 2022 ROKU

Rok 2022 był rokiem wielu inwestycji mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla mieszkańców oraz okresem licznych wydarzeń kulturalno – oświatowych w Gminie Trzciana. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fundusze , które udało się pozyskać.

” Pomimo wielu przeciwności, które w minionym roku miały duży wpływ na stabilność i sytuację finansową gmin, daliśmy radę wiele osiągnąć. Łączna kwota pozyskanych dotacji wyniosła 18,68 mln zł a zrealizowanych inwestycji 8,5 mln zł.

Rozbudowywana jest obecnie oczyszczalnia ścieków o wartości 11 milionów złotych, bez wkładu finansowego gminy. Projektowane jest również nowe ujęcie wody.

Niewątpliwym sukcesem jest to, że drugi rok z rzędu w każdej miejscowości powstała nowa droga. Przystąpiliśmy do programu mieszkań rządowych SIM Małopolska oraz uruchomiliśmy gminną wypożyczalnię rowerów elektrycznych.

Zmodernizowano długo oczekiwaną drogę powiatową Ujazd – Kamionna a także zakupiono nowy samochód dla OSP Leszczyna. W lipcu odwiedził nas Premier RP Mateusz Morawiecki, otwierając Inkubator Przedsiębiorczości.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Gmina Trzciana zajęła 2 miejsce w powiecie, 26 w województwie w rankingu MISTIA”.

Cezary Stawarz
Wójt Gminy Trzciana

Łączna kwota dotacji: 18,68 mln

Łączna kwota zrealizowanych inwestycji: 8,5 mln

W 2022 roku dzięki ciężkiej pracy i ciągłym staraniom udało się nam pozyskać dotacje:

 • Na budowę sali gimnastycznej przy PSP w Łąkcie Dolnej – 4 mln zł
 • Na budowę Bumerangu (Leoparku) przy PSP w Leszczynie – 1 mln zł
 • Na rozbudowę budynku OSP Trzciana oraz siedziby Koła Gospodyń – 3 mln zł
 • Na rozbudowę WDL w Leszczynie, Orkiestry Dętej, OSP Leszczyna i Koła Gospodyń – 1,8 mln zł
 • Na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Łąkta Dolna, Kamionna, Trzciana, Ujazd, Rdzawa, Kierlikówka- 1,7 mln zł
 • Dodatkowe środki finansowe na wsparcie samorządu – 2,88 mln zł
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1,3 mln  zł
 • Na budowę sali gimnastycznej przy PSP w Łąkcie Dolnej- 4 mln zł
 • Na budowę Bumerangu (Leoparku) przy PSP w Leszczynie – 1 mln zł
 • Na rozbudowę budynku OSP Trzciana oraz siedziby Koła Gospodyń – 3 mln zł
 • Na rozbudowę WDL w Leszczynie dla Orkiestry Dętej, OSP Leszczyna i Koła Gospodyń – 1,8 mln  zł
 • W 2022 r. Starostwo Powiatowe dokonało modernizacji drogi powiatowej: Dzięki dotacji 5 mln na infrastrukturę drogową, którą z Rządowego Funduszu ,,Polski Ład” otrzymał Powiat Bocheński, długo oczekiwana droga Powiatowa Ujazd – Kamionna z lat 70-tych nareszcie została wyremontowana:

W 2022 r dokonano modernizacji dróg gminnych:

 • Rdzawa – Rdzawa centrum wsi – kwota 782 109,76 zł
 • Kierlikówka – Rdzawa II – kwota 199 351,77 zł (umowa w 2021 r.)
 • Łąkta Dolna – Pączek – kwota 329 513,90 zł 

Drogi wyremontowane w ramach dotacji z Polskiego Ładu na łączną kwotę: 1 797 250,15 zł:

 • Droga gminna Nr 580668K Kamionna – Pod Las
 • Droga gminna Kamionna – Brzeg
 • Droga gminna Nr 580658K Kamionna – Nad Królem
 • Droga gminna Nr 580653K Kamionna – Pacek
 • Droga gminna Nr 580451K Leszczyna – Wichraz
 • Droga gminna Nr 580561K Łąkta Dolna – do Kuby
 • Droga gminna Nr 580522K Łąkta Dolna – Jagielski
 • Droga gminna Nr 580532K Łąkta Dolna – Dudek
 • Droga gminna Nr 580528K Łąkta Dolna – Kukla
 • Droga gminna Trzciana dr. wew. 9785
 • Droga gminna Nr 580509K Trzciana – Szaraj
 • Droga gminna Nr 580498K Trzciana – Gumuliński
 • Droga gminna Ujazd – Waligóra

W 2022 roku wykonaliśmy następujące zadania:

 • Zakończyliśmy nabór na nowoczesne mieszkania SIM w Trzcianie
  Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to podmiot realizujący budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszu. Po spłacie kredytu zaciągniętego przez SIM na budowę mieszkań, najemca będzie mógł ubiegać się o własność mieszkania
 • Otwarliśmy darmową wypożyczalnię rowerów elektrycznych – 130 tys

W dniu 13 września odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytkowania wypożyczalni rowerów elektrycznych. Projekt zrealizowany wspólnie Lokalną Grupą Działania o wartości 150 tys zł. Otwarcie wypożyczalni to niezwykle ważne wydarzenie w życiu sportowym naszych mieszkańców. Elektryczne rowery z pewnością docenią miłośnicy turystyki górskiej oraz dyscyplin zjazdowych. Na miłośników dwukołowców czeka w pełni wyposażonych czternaście rowerów elektrycznych Wypożyczenie roweru odbywa się na podstawie umowy wypożyczenia.

 • Wyremontowaliśmy pompownię ścieków – 200 tys

W tej kwocie zawarte są dwa zadania. Pierwsze „Remont pompowni ścieków” na kwotę ponad 101 tys  zł oraz wykonanie systemu informacji przestrzennej sieci kanalizacji sanitarnej – 98 tys zł.

 • wykonano nową kuchnię w budynku WDL w Leszczynie
 • Wykonano nową kuchnię w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej

Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich pod nazwą „Gościnna Kamionna” zrealizowała projekt pn. „Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na terenie Gminy Trzciana służących szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”, który możliwy był dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach PROW 2014 -2020. W ramach projektu zamontowano zestawy mebli kuchennych w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej i Świetlicy Wiejskiej w Leszczynie, zakupiono sprzęt AGD, namiot i tablice. Stowarzyszenie „Gościnna Kamionna” serdecznie dziękuje wykonawcom pięknych mebli oraz wszystkim osobom, dzięki którym udało się zrealizować to dzieło. Słowa podziękowania należą się również Lokalnej Grupie Działania „Dolina Raby” za wsparcie naszego wniosku, Wójtowi Gminy Trzciana za koordynowanie działań oraz pracownikom UG w Trzcianie za pomoc w rozliczeniu projektu. Dzięki realizacji tego projektu infrastruktura Świetlicy w Kamionnej i Świetlicy w Leszczynie znacznie zyskała na wyglądzie, co przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z tych miejsc.  

Wartość całkowita projektu 55 000,00 zł 
Wartość dofinansowania 55 000,00 zł

 • Podpisaliśmy umowę na modernizację drogi Leszczyna „Pod Klubę” – 1.3 mln

15 marca w Gierczycach razem z Wicewojewodą Małopolskim Panem Ryszardem Pagaczem podpisałem umowę na modernizację drogi Leszczyna Pod Klubę na którą otrzymaliśmy 1,3 mln dotacji co stanowi 80% zadania. Podziękowania w tym miejscu ślę Panu Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi, Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu.

 • Zainstalowaliśmy nowe lampy uliczne w Łąkcie Dolnej – 40 tys

Nowe lampy w Łąkcie Dolnej w Nagórzu. Razem z Radnym Gminnym Stanisławem Cichoniem oraz Sołtysem wsi Łąkta Dolna Romanem Kędrą dokonano odbioru nowych lamp w Łąkcie Dolnej w Nagórzu. Zadanie zrealizowano z budżetu gminy i obejmowało montaż 8 słupów oraz 7 lamp LED. Wartość prac 39 800 zł.Mamy nadzieje, że Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.Obecnie trwają prace projektowe budowy nowego chodnika.

 • Zakończyliśmy II-gi etap montażu lamp ulicznych w Leszczynie – 40 tys. zł

Montaż lamp na drugiej części Leszczyny został zakończony. Wartość zadania  sfinansowana została z budżetu gminy.

 • Wykonano prace związane z malowaniem Świetlicy w Łąkcie Dolnej

Razem w Radnym Panem Mirosławem Kuklą, Panią Świetlicową Elżbietą Dudziak oraz Panią Elżbietą Rosiek pracującą w Bibliotece Gminnej dokonaliśmy odbioru malowania pozostałej części świetlicy. Całość prac została pokryta z budżetu gminy.

 • Oddano do użytku drogę Kierlikówka- do Stokłosy

Razem z Panem Sołtysem Kierlikówki Stanisławem Zdebskim, Radnymi Tadeuszem Cempurą i Ryszardem Śliwą odebraliśmy drogę gminną „Kierlikówka do Stokłosy”.Długość zadania 545 m, koszt całkowity 194 200,32 zł, dofinansowanie 126 230,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Podpisano umowę na rozbudowę ujęcia wody z budową rurociągu tłocznego, łączącego ujęcie z istniejącą infrastrukturą

Zadanie pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana”, w ramach której ma być wykonana przebudowa ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z budową rurociągu tłocznego łączącego ujęcie z istniejącą infrastrukturą. Wartość inwestycji wynosi 2.890.500 zł, z czego 2.375.000 zł pochodzi z programu Polski Ład pozostała część pochodzi z subwencji wodociągowej, dzięki czemu wkład z budżetu gminy wynosi 0%. Zadanie będzie wykonywane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, stąd na jego wykonanie przewidziano 24 miesiące. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma „DWK” Dorota Kaczmarczyk z Trzciany.

 • Zakupiono nowe bramki na boisku w Rdzawie -12 tys zł

Na stadionie w Rdzawie zamontowaliśmy nowe, aluminiowe bramki. Całość operacji została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy Trzciana.

 • Rozdano stypendia za wybitne osiągnięcia w Szkole Muzycznej

W 2022 roku miałem zaszczyt wręczyć stypendia dla uczniów Szkoły Muzycznej w Trzcianie za wybitne osiągnięcia w konkursach krajowych i międzynarodowych jak również listy gratulacyjne dla rodziców. Wyróżnione zostały Julita Dudek z klasy skrzypiec Pana Krzysztofa Puta, Julia Pruchnik oraz Dominika Chojecka z klasy klarnetu Pana Rafała Gomułki. Gratuluję laureatom i życzę dalszych sukcesów. Gratuluję również rodzicom dopingowania dzieci do codziennych prób.

 • Pozyskaliśmy nowy samochód dla OSP Leszczyna – 575 tys zł

Do OSP w Leszczynie trafił nowy samochód średni. Wkład gminy wyniósł 0%, zakup w całości został sfinansowany ze środków zewnętrznych tj.:
– 400 tyś. zł z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
– 560 tyś zł umowa z Urzędem Gminy na przekazanie środków z COVID
– 40 tyś zł z budżetu województwa z programu Małopolskie OSP.

 • Wybudowano nowy plac zabaw w Rdzawie – 48 tys zł

Z inicjatywy Pana Piotra Kłóska Sołtysa Rdzawy powstał nowy plac zabaw na wydzielonej działce przy ŚDS i Parku Podworskim. Plac pierwotnie został wydzielony ogrodzeniem w czynie społecznym, a następnie zostały zamontowane urządzenia. Łączna kwota zadania wyniosła 48 100 zł.

Wyremontowano kapliczkę Matki Bożej Różańcowej z 1892 r. w Leszczynie

W tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Kapliczki Małopolski_2022”, współfinansowanego przez Województwo Małopolskie, udało się powstrzymać od postępującej degradacji kapliczkę Matki Bożej Różańcowej z 1892 r. w Leszczynie. W dniu 7 grudnia 2022r. przeprowadzono odbiór prac w ramach których wykonana została dezynfekcja, wzmocnienie kamienia, nowy fundament wraz z izolacją poziomą, usunięcie nawarstwień, odsolenie obiektu, wymiana spoin oraz uzupełnienie ubytkami z masy mineralnej, uczytelnienie rytu inskrypcji, oraz prace konserwatorskie płaskorzeźb wraz z rekonstrukcją partii rzeźbiarskich. Wartość inwestycji 21.800 zł.

 • Zrealizowano projekt „Laboratoria przyszłości”

Gmina Trzciana otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu pn. ”Laboratoria Przyszłości”. W ramach projektu środki trafiły do pięciu szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Łączna kwota wsparcia wyniosła 270.000,00 zł. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki przyznanemu wsparciu każda szkoła zakupiła m. in drukarki 3D, stacje lutownicze, mikrokontrolery z sensorami, sprzęt do nagrań i wyposażenie wybranych pracowni. Uczniowie już od września mogą korzystać z zakupionych sprzętów. Wspólną misją programu było stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie rozwiną swoje umiejętności podczas realizacji programu.

 • Pomogliśmy rolnikom usunąć odpady z foli rolniczych 52 tys zł

Gmina Trzciana uzyskała dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rolnicy mogli oddać odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 • Wybudowano Wiatę Turystyczną w Kamionnej – 20 tys zł

Gmina Trzciana realizuje projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Trzciana poprzez wykonanie i montaż wiaty turystycznej i zakup rowerów elektrycznych”, który możliwy był dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach PROW 2014 -2020. W ramach projektu oprócz rowerów elektrycznych wykonano wiatę turystyczną wraz z ławkami i grillem. Dziękujemy wykonawcom: firmie Usługi Budowlane Paweł Giza z Kamionnej.

Ponadto w 2022 roku podpisano umowę na wykonanie  projektu Sali Gimnastycznej w Łąkcie Dolnej na kwotę 79 tys zł oraz wykonanie projektu Filii Centrum Kultury i Turystyki i OSP Trzciana na kwotę 78 tys zł Wydatki na Klub Sportowy wyniosły 20 tyś. Nabyliśmy w 2021 roku stary magazyn w Kamionnej wraz z działką, w którym aktualnie wymieniliśmy pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwi wejściowe(koszt 20 tys zł). W niedługim czasie planujemy tam założenie pracowni garncarskiej.

Najważniejsze Wydarzenia 2022 roku:


PODZIĘKOWANIE

Powyższe działania były możliwe dzięki wspólnej pracy. Dziękuję naszym Parlamentarzystom na czele z Panem Posłem Wiesławem Krajewskim, pracownikom Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz z Panem Wojewodą Łukaszem Kmitą, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Radnemu Wojewódzkiemu Panu Piotrowi Dziurdzi, Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, Starostwu Powiatowemu w Bochni z Panem Starostą Adamem Kortą na czele, Radnemu Powiatowemu Panu Wiesławowi Kukli, Przewodniczącej Rady Gminy Trzciana Pani Renacie Paruch oraz wszystkim Radnym Gminy Trzciana.

Dziękuję Kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Gminy w Trzcianie. Słowa podziękowania kieruję również do Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Sołtysów, Komendantów oraz druhów strażaków Gminnych Jednostek OSP, księży Proboszczów, Stowarzyszeń, KGiGW oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Trzciana.

Mam nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny i pozwoli na realizację jeszcze wielu ważnych inwestycji.

Góra