NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2021 ROKU

MIASTO BOCHNIA: LOGIKA I HARMONIA

Patrząc pod kątem inwestycji na rok 2021 w mieście Bochnia, można bez ogródek stwierdzić, że działo się bardzo dużo. Trzeba jednak przy tej okazji podać informację skąd taka kumulacja działań? Odpowiedź jest prosta, nastąpił zbieg zakończenia inwestycji wieloletnich, których początek sięga lat ubiegłych. Potężne inwestycje nie trwają kilka miesięcy czy też rok, one wymagają dłuższego czasu. Dlaczego tak się dzieje? Nasze najstarsze miasto Małopolski też nie powstało w rok czy kilka lat. Pomału rosło i piękniało przez cały szereg pokoleń. Rozwój miasta wymusza wręcz jego rozbudowę i Bochnia nie jest tu żadnym wyjątkiem. Złote wieki, kiedy to wydobycie soli determinowało kształt bocheńskiej aglomeracji, minęły bezpowrotnie.

– Kończący się 2021 rok był już kolejnym rokiem, który przebiegał w cieniu pandemii koronawirusa. Wszyscy musieliśmy wytrwale znosić różne obostrzenia, a niektóre branże były nawet wyłączone z działalności. To wszystko spowodowało bardzo duże zawirowania gospodarcze  i ograniczyło również wpływy do samorządów. Jednak pomimo wszystko w naszym mieście, w Bochni udało się zrealizować cały szereg inwestycji, tych dużych takich jak Rewitalizacja Rynku i jego otoczenia, oraz tych mniejszych typu remont odcinka drogi czy chodnika.

Trzeba także wymienić budowę i oddanie w użytkowanie dwóch bardzo dużych inwestycji drogowych – dokończenie obwodnicy północno-zachodniej Bochni tzw. KN2, oraz łącznika autostradowego. Przed nami kończąca się już rewitalizacja budynków dawnej Kuźni i Lodowni na Plantach Salinarnych, i wiele innych, służących społeczeństwu zadań. Te wszystkie działania staramy się prowadzić w harmonijny sposób, tak aby ich wzajemny wpływ na siebie, przynosił pożądany efekt jak największej atrakcyjności i jak najlepszej funkcjonalności naszego miasta zarówno dla mieszkańców jak i naszych gości –

Stefan Kolawiński
Burmistrz Bochni

Logika i harmonia

Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem zachowania solnego dziedzictwa z zachowaniem jego historycznego charakteru, w połączeniu z nowoczesnością i funkcjonalnością. Bardzo często potrzebny jest kompromis, który jest wynikiem ścierania się wielu pomysłów na to co i gdzie należy zrobić. Największym tego typu zadaniem jest cały czas Rewitalizacja Bochni, obejmująca swoim zasięgiem nie tylko centrum miasta, ale i inne obszary, które należy ożywić i zmienić. Przy bardzo aktywnym udziale mieszkańców to się dzieje od kilku już lat, a w tym roku mamy okazję obserwować wiele efektów finalnych rewitalizacji. Z opóźnieniem spowodowanym różnymi mniejszymi i większymi komplikacjami, został niedawno oddany do użytku bocheński Rynek i kilka ulic w centrum miasta. To największa inwestycja prowadzona przez miasto, która została zakończona w 2021 roku.

Kolejne zakończone inwestycje, to:

  • łącznik autostradowy w lwiej części finansowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, lecz gdy  spojrzymy szerzej, zauważymy że choć udział finansowy Miasta Bochnia i Powiatu w finansowaniu był niewielki, w sensie „żywej gotówki” to pod budowę tej inwestycji obydwa zaangażowane samorządy, nieodpłatnie przekazały bardzo dużo gruntów, mających oczywiście określoną wartość.
  • ostatni odcinek „obwodnicy północno-zachodniej Bochni” i trzeba zaznaczyć, że wszystkie inwestycje nie tylko drogowe, prowadzone były przy znacznym udziale we współfinansowaniu środkami pochodzącymi z dotacji. Bochnia nie udźwignęła by sama takiego ciężaru.
  • Bardzo ważną i potężną inwestycją, która również znalazła swój finał w roku 2021 była przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 77,4 mln zł, z czego unijna dotacja wyniosła 40 mln zł. Oczywiście pomysłodawcą był Prezes Spółki i prowadziła tę inwestycję spółka miejska Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ale dodam może trochę nieskromnie, że dzięki corocznym decyzjom jej właściciela którym jest miasto,  a przedstawicielem i podejmującym decyzje burmistrz, możliwe było zgromadzenie potrzebnych pieniędzy. Często decyzje i zamierzenia mogą realizować się dopiero po latach i przez lata, ważne natomiast jest, aby potrafić dzisiaj zobaczyć to co będzie jutro i tak planować, żeby miało to jak najlepszy skutek i dla miasta i dla jego mieszkańców.

Na takim właśnie planowaniu polega logika i harmonia prowadzonych działań. Równoległe prowadzenie z pozoru nie związanych ze sobą inwestycji, a jednak mających bardzo duży wzajemny wpływ na żądany efekt jest bardzo ważne. To połączenie estetyki z funkcjonalnością powoduje ożywienie i uatrakcyjnienie miasta. Dojeżdżając nowym odcinkiem obwodnicy o wiele szybciej i wygodniej docieramy do centrum i odwrotnie – równie szybko z centrum wyjeżdżamy. Nie można tu pominąć aspektu bezpieczeństwa. Przed otwarciem tego odcinka obwodnicy, spory ruch odbywał się ul. Legionów Polskich, biegnącą przy największym Osiedlu w Bochni. Teraz ten ruch został w bardzo dużym stopniu wyprowadzony poza osiedle Niepodległości. Tak samo działa łącznik autostradowy ograniczając ruch i wyprowadzając go na tereny niezamieszkałe.

Podobnie jest z inwestycjami mającymi uatrakcyjnić wygląd miasta, jednocześnie zachęcając do skorzystania z usług jakie oferują. Kończąca się rewitalizacja Kuźni i Lodowni na Plantach Salinarnych doskonale wpisuje się we współistnienie z Tężnią Solankową. Po zbawiennej inhalacji solanką, w odnawianych obecnie budynkach, mieszkaniec lub turysta będzie mógł odpocząć przy ciastku i kawie, a zaplanowane tam Centrum Informacji Turystycznej będzie służyło poszerzeniu wiedzy o Bochni. W bardzo bliskiej odległości jest Rynek z odnowionymi uliczkami i szyb Sutoris, który może niedługo będzie uruchomiony?

 Jedno wynika z drugiego i trudno zamknąć w konkretnym roku jakieś działanie, szczególnie takie, które wpisuje się w szeroki plan rewitalizacji. Jeszcze wiele przed nami, kolejne inwestycje są w toku lub się zaczynają, jeszcze inne dopiero się zaczną. Trzeba przyznać, że kosztem tych dużych inwestycji ucierpiały te mniejsze, ale staramy się najważniejsze sprawy dla mieszkańców wykonywać. Bardzo duży wpływ na kształt budżetu mają Radni, którzy są reprezentantami całego miasta, ale mieszkają w różnych jego miejscach i z reguły forsują najpilniejsze rzeczy przeważnie na terenie osiedla, na którym mieszkają. Nie można też pominąć dużej roli Zarządów Osiedli, które przede wszystkim zajmują się problemami i inwestycjami na danym osiedlu. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Budżet Obywatelski, w którym to sami mieszkańcy maja szansę przeprowadzić swój pomysł na mniejsze i większe inwestycje. Budżet Obywatelski jest bowiem tak podzielony, że można zgłaszać zarówno zadania osiedlowe jak i ogólnomiejskie.

Oczywiście zawsze będzie panował pewien niedosyt, ale po prostu wszystkiego na raz zrobić się nie da. Mam nadzieję, że rok 2022 będzie nam mniej dokuczał i jeżeli chodzi o pandemię,  i o inne przeciwności jakie mogą w naszym najstarszym w Małopolsce mieście wystąpić. Po doświadczeniach z rewitalizacji Rynku i przyległych ulic, zawsze trzeba brać pod uwagę, że w Bochni praktycznie w każdym miejscu, możemy się natknąć na ukryte świadectwa naszej historii, a czasem na przeszkody natury technicznej. Zdarza się, że trafiamy na nie ujęte nigdzie sieci energetyczne, gazowe, wodne i inne. Takie znaleziska wydłużają czas inwestycji, wymagają odpowiedniego podejścia lub nawet zmian w projektach.

Jeszcze raz trzeba podkreślić, że rok 2021 był wyjątkowo obfity w duże inwestycje, które udało się zakończyć i mamy nadzieję, że Nowy Rok 2022 też będzie podobny. Przy okazji wspomnienia Nowego Roku, chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Bochni aby ten Nowy 2022 Rok spełnił ich marzenia, nie nękał przeciwnościami, ale wręcz przeciwnie, niech dzieje się tak, że każde działanie przyniesie pozytywny skutek, plany się ziszczą a my wszyscy będziemy zdrowi i spełnieni.

Materiał promocyjny

Góra