NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2021 ROKU

BRZESKO: INWESTYCJE 2021 – PODSUMOWANIE

Fot. R. Kapuściński

Szanowni Państwo

Kończy się drugi już z rzędu rok, w którym przy realizacji wyznaczonych zadań inwestycyjnych przyszło nam się zmierzyć z uciążliwościami wynikającymi z trwającej epidemii wirusa COVID-19. Mimo to zadania, które przed sobą postawiliśmy, zostały zrealizowane niemal w stu procentach. W 2021 roku zakończyliśmy jakże ważne dla życia mieszkańców inwestycje. Realizowane były też zadania wieloletnie, będą one kontynuowane w przyszłym roku. Kilkadziesiąt nowych czeka na realizację w roku 2022, jednak w tym roku zakończono wszystkie działania przygotowawcze, aby umieścić je w nowym planie budżetowym. Obecnie trwają procedury przetargowe związane z ujętą w przyszłorocznych planach przebudową ulicy Tęczowej w Porębie Spytkowskiej oraz ulicy Kołłątaja w Brzesku. Pierwsza z nich łączy naszą gminę z gminą Nowy Wiśnicz, a druga stanowi łącznik pomiędzy zjazdem z autostrady a ulicą Solskiego. Obie inwestycje zostaną zrealizowane przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu. To kolejne miliony na remonty i budowę nowych dróg w gminie wydane w ostatnich latach.

            Mijający rok był dla nas wszystkich trudny, ale udany. Znowu pokazaliśmy, że jesteśmy społeczeństwem potrafiącym się zmobilizować w sytuacjach kryzysowych, a także jednoczyć się w niesieniu pomocy mieszkańcom znajdującym się w trudnym położeniu życiowym. Potwierdza to  spontaniczny udział w wielu charytatywnych akcjach licznej grupy ludzi. Zarządzanie gminą zamieszkałą przez tak aktywnych i wrażliwych mieszkańców, to wielka satysfakcja. Jestem przekonany, że w kolejnych latach nadal będziemy wspólnie rozwijać naszą Gminę. Za dotychczasową współpracę i zrozumienie, w jak trudnych czasach przyszło nam wszystkim żyć, serdecznie Państwu dziękuję.

            Poniżej zapoznają się Państwo z przykładami niektórych inwestycji oraz działań podjętych i zrealizowanych w 2021 roku. Ich efekt dotyczy rozwoju życia w różnych dziedzinach, pozornie tylko pozostających bez związku ze sobą. To nie tylko rozbudowa infrastruktury, aspekt ekonomiczny, ale i poprawa estetyki i jakości naszej codziennej egzystencji. W nadchodzącym roku czekają nas aż 64 zadania inwestycyjne. Zapraszam do lektury.  

Tomasz Latocha
Burmistrz Brzeska

INFRASTRUKTURA DROGOWA

W mijającym roku w ramach remontów i modernizacji położono nowe nawierzchnie asfaltowe na kilkudziesięciu odcinkach dróg za łączną kwotę 2 514 393,85 zł. Niektóre prace zostały dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury drogowej było znacznie więcej. Oto najważniejsze z nich.

Strategiczna inwestycja na Pomianowskim Stoku

CZERWIEC. Zakończył się II etap budowy dróg na Pomianowskim Stoku. Wykonany został około kilometrowy odcinek (wraz z chodnikiem). Koszt przeprowadzonych prac wyniósł około 2,2 miliona złotych, a inwestycja była realizowana przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości blisko 1,1 mln zł (49,99 procent całości kosztów). Otworzyły się nowe możliwości dla dalszego rozwoju inwestycyjnego gminy Brzesko.

Trakt Szczepanowski – I etap

PAŹDZIERNIK. Zakończył się pierwszy etap przebudowy półtorakilometrowego odcinka drogi w ciągu ulicy Trakt Szczepanowski w Buczu. Koszt całej inwestycji, która będzie kontynuowana w przyszłym roku wynieść ma 986 465 złotych. Wartość prac wykonanych w ramach tego pierwszego etapu zamknęła się kwotą ok. 642 tysięcy złotych. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 55 procent całkowitych kosztów.

Przebudowana ulica Zacisze

SIERPIEŃ. Zakończyła się kompleksowa modernizacja ulicy Zacisze w Brzesku. Koszt inwestycji wyniósł około 850 tysięcy złotych. Brzeski samorząd przeznaczył na to zadanie prawie 450 tysięcy złotych, 417 652 zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Za te pieniądze została wykonana między innymi nowa nawierzchnia drogowa na blisko półkilometrowym odcinku, położono też chodnik z kostki brukowej o długości 70 metrów. Wybudowano też kanalizację deszczową na odcinku o długości 360 metrów, aktywne przejście dla pieszych, radar z tablicą informującą o bieżącej prędkości ruchu pojazdów oraz tzw. wyniesione skrzyżowanie.

Remont Czarnowiejskiej

SIERPIEŃ. Remont jezdni na ulicy Czarnowiejskiej. Całkowity koszt zadania wyniósł około 200 tysięcy złotych. Położono nowe krawężniki, wymieniono również kratki ściekowe.

Modernizacja ulicy Wiśniowej

MAJ. Zakończyły się prowadzone dwuetapowo prace związane z przebudową ulicy Wiśniowej w Jasieniu. Zamontowano betonowe ścieki odwadniające drogę, wzmocniono również skarpy wąwozu. Po wykonaniu podbudowy położono  nową nawierzchnię asfaltową. Koszt prac wyniósł około 110 tysięcy złotych i został w całości pokryty  z budżetu gminy.

Remont Mieszka I

LIPIEC. Na ulicy Mieszka I w Brzesku wykonano prace modernizacyjne, których koszt wyniósł ponad 90 tysięcy złotych. Zakres robót objął wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na najbardziej zniszczonym odcinku drogi oraz dobudowanie krawężników wzdłuż chodnika, który został wyrównany i ponownie pokryty istniejącymi już płytami. Przy okazji przebudowy została też przeprowadzona regulacja studzienek kanalizacyjnych.

Nowe znaki i tablice

KWIECIEŃ. Z nastaniem wiosny została przeprowadzona wymiana oznakowania drogowego na terenie gminy. Na ulicach Brzeska pojawiło się 27 nowych tablic z ich nazwami, co znacznie ułatwia orientację w poruszaniu się po mieście, szczególnie osobom przyjezdnym. Zamontowano 48 znaków drogowych. Zamontowano nowe i odnowiono istniejące barierki i rzędy parkingowych słupków blokujących usytuowanych przy ulicy Biznesowej, przy ulicy Wyspiańskiego i przed sklepem Alti przy ulicy Legionów Piłsudskiego w Brzesku oraz u zbiegu ulic Warszawskiej i Mazurkiewicza w Jasieniu.

Inwestycje z Polskiego Ładu  

PAŹDZIERNIK. Brzeski samorząd skutecznie wnioskował o bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarki Krajowej na dwie inwestycje drogowe, które zostaną zrealizowane w ramach „Polskiego Ładu”. Obie zostały zakwalifikowane do tzw. pierwszego obszaru priorytetowego, co oznacza, że przyznane dotacje pokryją 95 procent ich całkowitych kosztów.

W Porębie Spytkowskiej wyremontowany zostanie blisko dwukilometrowy odcinek ulicy Tęczowej łączącej gminę Brzesko z gminą Nowy Wiśnicz. Wartość zadania wynosi 1 250 000 zł przy dofinansowaniu w wysokości 1 187  500 zł.

Na liście pozytywnie rozpatrzonych aplikacji znalazł się też wniosek dotyczący remontu prawie 800-metrowego odcinka ulicy Kołłątaja w Brzesku. Koszt inwestycji wyniesie 960 tysięcy złotych przy dofinansowaniu w wysokości 912 tys. zł.

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

Nowe oświetlenie uliczne

LIPIEC. Ulica Siostry Katarzyny Przybytniak w Mokrzyskach oraz ulica Promienna w Sterkowcu  zyskały  długo oczekiwane oświetlenie. W Mokrzyskach na dziewięciu słupach zamontowano lampy ledowe. Koszt tej inwestycji wyniósł 48 658 złotych. Uruchomiono też dwie nowe lampy w dwóch miejscach do tej pory niewystarczająco oświetlonych – na ulicy Gminnej i na Trakcie Królewskim.

Koszt przedsięwzięcia w Sterkowcu wyniósł 12 tysięcy złotych. a środki wydane na ten cel zostały ujęte w funduszu sołeckim.

Odłóż telefon i żyj

SIERPIEŃ. Wszystkie przejścia dla pieszych położonych w najbardziej newralgicznych punktach miasta zostały specjalnie oznakowane.  Dużej wielkości napisy o treści „Odłóż telefon i żyj” opatrzone czytelnym znakiem zakazu pojawiły się w jedenastu takich punktach. Brzesko jako jedne z pierwszych miast przystąpiło do akcji mającej na celu wyczulenie mieszkańców na zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z przejść dla pieszych.

Pozostałe przejścia dla pieszych znajdujące się na drogach administrowanych przez gminę Brzesko zostały odnowione. Malowanie przejść spowodowało, że teraz te miejsca są widoczne dla kierowców już z odpowiednio dużej odległości, co znacznie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niezależnie od tego przeprowadzono też gwarancyjne przeglądy techniczne tak zwanych przejść aktywnych.

Progi zwalniające

PAŹDZIERNIK. Zamontowano sześć progów zwalniających w Brzesku – trzy na osiedlu Jagiełły oraz po jednym na ulicach Młyńskiej, Partyzantów i Wodnej. „Śpiący policjanci” pojawili się ponadto na ulicy Sądeckiej w Jasieniu oraz na ulicy Skalnej w Porębie Spytkowskiej (w dwóch miejscach).

Zamontowane w tym roku progi są dużo lepiej oznakowane niż stosowane do tej pory. Powodują to punktowe elementy odblaskowe, tzw. „Kocie oczy” stanowiące obecnie standardowe wyposażenie między innymi przejść dla pieszych.

Doświetlenie przejść dla pieszych

LISTOPAD. Zakończyły się prace polegające na doświetleniu dziewięciu przejść dla pieszych w gminie Brzesko. Inwestycja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym została zlecona przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad, a jej realizację nadzorował Urząd Miejski. Dodatkowe oświetlenie zostało zamontowane na pięciu przejściach w Brzesku i czterech w Jadownikach, w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA. Koszt całej inwestycji wyniósł około 240 tysięcy złotych. Zakończyła się budowa kolejnych przejść: na ulicy Uczestników Ruchu Oporu (URO) połączona z modernizacją drogowej oraz przy wejściu do Ogródka Jordanowskiego. Koszt budowy wyniósł blisko 180 tysięcy złotych, z czego blisko 100 tysięcy pochodzi z budżetu gminy Brzesko, a 71 797 złotych to dofinansowanie pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

OŚWIATA

Cyfryzacja placówek oświatowych

CZERWIEC. Urząd Miejski zakupił 21 laptopów wraz z oprogramowaniem (Microsoft Office 2019 Standard dla Edukacji) dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Koszt zakupu wyniósł prawie 75 tysięcy złotych. W ramach tego samego projektu, ZS-P w Jadownikach otrzymał 10 internetowych kamerek, Szkoła Podstawowa w Szczepanowie 15 zestawów słuchawkowych, a Szkoła Podstawowa w Buczu łącza internetowe.

Warto wspomnieć 2020 rok , kiedy to gmina otrzymała na ten sam cel około 100 tysięcy złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 115 tysięcy złotych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W sumie w ciągu 15 miesięcy rok gmina dokonała zakupów sprzętu do zdalnej nauki za blisko 300 tysięcy złotych pozyskane z zewnętrznych funduszy

Przebudowa stołówki w SP Bucze

WRZESIEŃ. Zakończyła się przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej w Buczu. Po gruntownym remoncie z jej usług korzysta także Szkoła Podstawowa w Sterkowcu. Gmina Brzesko pozyskała  na ten cel dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Koszt przebudowy wyniósł 80 tysięcy złotych, z czego 64 tysiące (80 procent całkowitych kosztów) to pozyskana dotacja. Wszystkie zakupione do kuchni i stołówki meble oraz urządzenia posiadają określone normami atesty.     

Dwa przedszkola, trzy inwestycje

W tym rokuprzeprowadzono termomodernizację dwóch brzeskich przedszkoli – nr 4 oraz nr 10. W tej drugiej plażówce dodatkowo wyremontowano instalację centralnego ogrzewania. Koszt obu inwestycji ponad 920 tysięcy złotych. Inwestycja dotycząca przedszkola nr 4 kosztowała około 230 tysięcy złotych i została w całości sfinansowana ze środków własnych gminy. Koszty dwóch zrealizowanych w tym roku inwestycji związanych z funkcjonowaniem przedszkola nr 10 w Brzesku wyniosły blisko 700 tysięcy złotych. Na termomodernizację brzeski samorząd wydał 587 tysięcy złotych, a na drugie z tych zadań – nieco ponad 106 tysięcy. Prace zostały zrealizowane przy 60-procentowym dofinansowaniu z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

EKOLOGIA I ZDROWIE

Kanalizacja w Jadownikach i Jasieniu

LIPIEC-SIERPIEŃ. Zrealizowano dwie inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej przy 50-procentowym dofinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koszt budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Jasieniu wyniósł 328.168,50 zł. W Jadownikach zakończono I etap budowy kanalizacji, której główny odcinek powstał na ulicy Sportowej. Zakres prac obejmował także wykonanie przepompowni wraz odcinkiem sieci, do której podłączony został między innymi miejscowy Dom Ludowy. Koszt robót wyniósł ponad 700 tysięcy złotych.

Gmina Brzesko wspiera seniorów

MAJ. Urząd Miejski pozyskał 96 tysięcy złotych dofinansowania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako uzupełnienie kosztów utrzymania i funkcjonowania Domu Dziennego „Senior+”. Ogólna kwota tych kosztów wyniesie w tym roku 296 tysięcy złotych, w tym 200 tysięcy ze środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponad 15 procent mieszkańców 36-tysięcznej gminy Brzesko to osoby powyżej 65 roku życia. Brzescy samorządowcy podejmują wiele działań skierowanych do seniorów, powiększając każdego roku ich zakres.

Czyste powietrze

CZERWIEC. Nowa siedziba  Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego udzielającego porad wszystkim mieszkańcom zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i montażu odnawialnych źródeł energii w ramach Programu „Czyste Powietrze” znajduje się w budynku Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego – na parterze budynku obok recepcji.

Gmina Brzesko zawarła z WFIŚiGW w Krakowie porozumienie w sprawie ustalania zasad wspólnej realizacji priorytetowego programu „Czyste Powietrze”. Koszty uruchomienia i wyposażenia nowego lokalu pokryte zostały ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekozorientowani w gminie Brzesko

CZERWIEC. Tuż przed końcem roku szkolnego przeprowadzony został drugi etap edukacyjnego projektu ekologicznego „Ekozorientowani w Gminie Brzesko” realizowanego przez Urząd Miejski. Zgodnie z haromonogramem wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola otrzymały domki dla owadów. Do każdej z tych placówek przekazano również sadzonki ziół oraz nasiona miododajnych roślin, które trafiły do mini szklarni, którymi przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami opiekują się już od półtora roku.

Projekt „Ekozorientowani w Gminie Brzesko – założenie hoteli dla owadów, nasadzanie ziół i roślin miododajnych, edukacja ekologiczna wraz z przeprowadzeniem konkursu” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 19 730 złotych, z czego 13 811 zł to środki własne gminy, a 5 919 zł to dotacja przyznana przez WFOŚiGW.

Mobilne Punkty Szczepień

LIPIEC-WRZESIEŃ. Z inicjatywy burmistrza Brzesko Tomasza Latochy na terenie całej gminy rozpoczęły działalność Mobilne Punty Szczepień przeciwko wirusowi COVID-19. Akcja prowadzona była w każdy weekend przy okazji organizowania plenerowych pikników w poszczególnych miejscowościach.

STOP SMOG – Brzesko pierwsze w Polsce

21 WRZEŚNIA. Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zawarł w Warszawie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji programu STOP SMOG.

Brzesko było pierwszą w Polsce gminą, która przystąpiła do tego programu w tegorocznym nowym naborze, ogłoszonym w marcu po wprowadzeniu nowych, lepszych zasad dotyczących dofinansowania inwestycji niskoemisyjnych. Program STOP SMOG stwarza najuboższym mieszkańcom gminy Brzesko możliwość do 100-procentowego sfinansowania inwestycji mieszczących się w jego zakresie. Na podstawie porozumienia zawartego z NFOŚiGW, brzeski samorząd zainwestuje w te przedsięwzięcia 1,06 miliona złotych, z czego 742 tys. zł stanowi     dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Koszt jednej inwestycji zostanie pokryty w maksymalnej wysokości 53 tysięcy złotych, co oznacza, że z tych środków będą mogli skorzystać właściciele 20 gospodarstw.

Badania profilaktyczne dzieci

PAŹDZIERNIK. 68 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat zostało poddanych bezpłatnym badaniom profilaktycznym zorganizowanym pod koniec października przez burmistrza Brzeska oraz BOSiR. Badania przeprowadzili lekarze radiolodzy z Wrocławia współpracujący z Fundacją Ronalda McDonalda. Z raportu podsumowującego akcję „NIE nowotworom u dzieci” wynika jasno, że takie badania przeprowadzone u małych jeszcze dzieci są w pełni uzasadnione. Wyniki wskazują wiele zmian i odstępstw od normy stwierdzonych u badanych. Ich wczesne wykrycie daje gwarancję skutecznego wyleczenia i usunięcia nieprawidłowości.

Trzeci Punkt Elektroodpadów

LISTOPAD. W Ogródku Jordanowskim, przy alejce biegnącej od strony ulicy Legionów Piłsudskiego został postawiony kolejny Punkt Elektroodpadów. Jest to już trzecie takie urządzenie zakupione przez Urząd Miejski w ostatnich latach. Wcześniej podobne punkty uruchomiono obok przystanku przy ulicy Głowackiego i na terenie systematycznie rozbudowywanego parku rekreacyjnego położonego pomiędzy osiedlami Jagiełły i Ogrodowa.

ESTETYKA MIASTA

Kosmetyka miasta

KWIECIEŃ-MAJ. Przez dwa miesiące trwały prace, których celem było usunięcie wszelkich uszkodzeń w tzw. małej architekturze, spowodowanych warunkami atmosferycznymi i zwykłym upływem czasu.

Efektem tych działań są odnowione wszystkie newralgiczne miejsca, gdzie występują największe skupiska ludzi. Na ulicach i miejskich placach pojawiły się nowe kosze na śmieci, odrestaurowane zostały ławki i stoły, wiele miejsc ozdobiły świeżo zasadzone kwiaty.

Wymienione zostały wszystkie kosze na śmieci, które uległy uszkodzeniu. Zakupiono w sumie 24 kosze, które w miejsce zużytych zamontowali pracownicy BZK odpowiedzialni za całość wiosennych prac porządkowych. Część starych pojemników poddano renowacji, dzięki czemu można je było zainstalować na niektórych przystankach autobusowych.

W miejskich donicach umiejscowionych w Rynku, na placach Kazimierza Wielkiego oraz Żwirki i Wigury, przy ulicy Głowackiego, na dwóch brzeskich rondach, a także przed budynkiem Urzędu Miejskiego zasadzono kolorowe wiosenne bratki.

Remonty i wymiana wiat przystankowych

MAJ-CZERWIEC. Przeprowadzony został remont przystankowych wiat na terenie gminy Brzesko. Niezależnie od tych prac Urząd Miejski zakupił 18 wiat, które zostały zamontowane w Brzesku, Sterkowcu, Szcczepanowie i Mokrzyskach.

Rynek z nowymi kwiatami

LIPIEC. Zakończony został ostatni etap realizowanego przez MOK od dwóch lat projektu polegającego na rewitalizacji zieleni miejskiej w zabytkowej części miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jego centralnego placu, będącego miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych, a także przestrzenią do relaksu i towarzyskich spotkań mieszkańców.

Koszt realizacji trzeciego etapu rewitalizacji zieleni wyniósł 10 tysięcy złotych i został w całości pokryty z grantu otrzymanego przez MOK jako nagroda w 8. edycji konkursu IniJaTyWy organizowanego przez Carlsberg Polska S.A. we współpracy z firmą Interseroh oraz Urzędem Miejskim.

Remont placu Kazimierza Wielkiego

LIPIEC. Na placu Kazimierza Wielkiego odnowiono płytę placu i betonowe ławki, a stary mur oporowy został zastąpiony estetyczną palisadą wykonaną z trwałych materiałów. W północnej części (od strony ulicy Czarnowiejskiej) rozkuty został fragment betonowej płyty, po czym położono w tym miejscu płytki dostosowane kolorystycznie do całości nawierzchni. W położonych na obrzeżach placu dziesięciu betonowych ławkach zamontowano nowe drewniane siedziska. Wszystkie znajdujące się na tym obszarze donice zostały obsadzone barwną roślinnością. Koszt remontu wyniósł 61 635 złotych.

Remont Rynku

LIPIEC. Zakończył się gruntowny remont płyty brzeskiego Rynku i towarzyszącej mu tzw. małej architektury. Główne prace remontowe polegały na rozebraniu zapadniętych elementów pokrywającej płytę Rynku brukowej kostki fragmentów i ponownym ich ułożeniu na betonowej zaprawie. Gruntownej odnowie (czyszczeniu i malowaniu) zostało poddanych 45 ławek i 8 stołów. Uzupełniono też ubytki w cokolikach z granitowych płytek okalających rosnące tutaj drzewa. Łączna wartość tych prac wyniosła około 55 tysięcy złotych.

SPORT I REKREACJA

Bezpieczne boisko w Okocimiu

KWIECIEŃ. Zakończyła się przebudowa przyszkolnego boiska w Okocimiu. Koszt rozpoczętej w zeszłym roku inwestycji wyniósł blisko 140 tysięcy złotych i został w całości pokryty przez Urząd Miejski.

Boisko w Okocimiu ma wymiary 40×30 metrów. W tym roku zostało pokryte sztuczną trawą. Koszt zakupu i montażu murawy wyniósł 67 896 złotych. Koszt ubiegłorocznych prac wyniósł 71 094 złotych.

Trzy nowe hale sportowe

CZERWIEC. W siedzibie Urzędu Miejskiego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy hal sportowych przy trzech szkołach podstawowych w gminie Brzesko – w Buczu, Porębie Spytkowskiej i Szczepanowie, o maksymalnych wymiarach 30 x 16 metrów i minimalnych rozmiarach boiska wynoszących 24×12 metrów. Sale będą połączone z budynkami szkolnymi za pomocą przewiązek.

Październik – Skate Park

Brzeski samorząd skutecznie wnioskował o bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarki Krajowej w ramach „Polskiego Ładu” na budowę Skate Parku. Koszt zadania wyniesie 993 tysiące). Skatepark powstanie na terenie brzeskiego Parku Leśnego i będzie kolejnym elementem Punktu Obsługi Rowerzystów budowanego w ciągu powiatowej trasy rowerowej, połączonej z wojewódzką trasą EnoVelo.

Smart Plac

LISTOPAD. Na terenie Ogródka Jordanowskiego w Brzesku powstał pierwszy w gminie Smart Plac, czyli miejsce wypełnione chodnikowymi grami podwórkowymi rozlokowanymi na dwóch ogródkowych alejkach. Koszt inwestycji wyniósł 113 tysięcy złotych, z czego 73 tysiące pochodzi z gminnego budżetu, zaś 40 tysięcy to dofinansowanie pozyskane przez stowarzyszenie z funduszu Unii Europejskiej (za pośrednictwem LGD „Kwartet na Przedgórzu”) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Boisko przy SP 1 Brzesko

LISTOPAD. Zakończono przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 250 tysięcy złotych, przy dofinansowaniu z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS” w wysokości 44 tysięcy złotych.

Przeprowadzono rewitalizację zieleni na terenie bezpośrednio sąsiadującym z boiskiem. Koszt rewitalizacji terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 1 wyniósł 41 241,90 złotych, z czego 34 396 zł to środki własne gminy Brzesko, a 6 845 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie.

Lodowisko

Na placu Kazimierza Wielkiego zostało uruchomione lodowisko o wymiarach 20×30 metrów, wyposażone w wypożyczalnię łyżew, ostrzarkę i maszynę do czyszczenia lodu. Tylko w pierwszy weekend z lodowiska skorzystało ponad 1000 osób. Jest to wspólna inicjatywa Urzędu Miejskiego oraz Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obiekt czynny będzie do marca przyszłego roku.

Hala sportowa w Mokrzyskach

Fot. R. Kapuściński

GRUDZIEŃ. Trwa budowahali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. Oddanie obiektu, który już niedługo zostanie doprowadzony do stanu surowego, nastąpi w przyszłym roku. Inwestycja realizowana jest etapowo. Już w zeszłym roku, w ramach I etapu w całości wykonano prace ziemne, fundamentowe i izolacyjne, a ich koszt wyniósł około pół miliona złotych. Niebawem zakończony będzie II etap prac, których koszt wyniesie około 2,5 miliona złotych przy dofinansowaniu z Funduszu Inwestycji Samorządowych pozyskanego przez gminę Brzesko w kwietniu ubiegłego roku. Na następny rok zaplanowane są wewnętrzne prace wykończeniowe.

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Renowacja pomnika Świętego Floriana

PAŹDZIERNIK. Zakończyła się renowacja figury świętego Floriana usytuowanej w centralnym miejscu brzeskiego Rynku. Koszt przedsięwzięcia wyniósł około 30 tysięcy złotych. Urząd Miejski przeznaczył na to zadanie ponad 20 tysięcy złotych, a pozostała część kosztów została pokryta z dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2021”.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

SIM Małopolska

2 SIERPNIA. W siedzibie Urzędu Miejskiego została podpisana w formie aktu notarialnego umowa powołująca do życia Spółkę SIM Małopolska, której zadaniem jest budowa tanich mieszkań komunalnych. Siedzibą Spółki, do której przystąpiło 16 gmin z województwa małopolskiego, zostało Brzesko.

Dzięki przystąpieniu do SIM Małopolska w gminie Brzesko może powstać budynek mieszkalny (z 40 lokalami) z całą infrastrukturą towarzyszącą – parkingami, terenami zielonymi, placem zabaw dla dzieci. Głównym założeniem SIM Małopolska jest budowa  mieszkań, na które powinno stać każdego.

KULTURA I NAUKA

Strefa Aktywności SOWA

Już w przyszłym roku wszystkich mieszkańców gminy Brzesko zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem najnowszych zdobyczy nauki i techniki czeka nie lada gratka. W salach wystawowych Miejskiego Ośrodka Kultury zostanie uruchomiona Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA. Jest to jeden z programów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki za pośrednictwem warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Brzesko znalazło się w gronie zaledwie 30 ośrodków z całej Polski, których wnioski dotyczące udziału w tym projekcie zostały pozytywnie ocenione.

BEZPIECZEŃSTWO

Nowy samochód dla OSP Szczepanów

PAŹDZIERNIK. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wzbogaciła się o kolejny pojazd, który będzie służył miejscowym druhom w akcjach ratunkowych. Jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 marki MAN TGM. Koszt zakupu wyniósł 399 850 złotych i został w całości pokryty ze środków budżetowych Urzędu Miejskiego.

Góra