Artykuł partnerski

Rynek pracy w Bochni i okolicach. Gdzie szukać pracy?

Najnowsze statystyki dotyczące małopolskiego rynku pracy mogą napawać optymizmem – w stosunku do poprzedniego roku odnotowano spadek bezrobocia w regionie, a średnia płaca w województwie wzrosła. Badania wskazują jednak na kilka istotnych problemów. Jak wygląda sytuacja w Bochni? Poznaj szczegółowe dane.

Bochnia – stopa bezrobocia

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego. W całym kraju odsetek bezrobotnych w grudniu 2021 r. wyniósł 5,4 proc. W Małopolsce bez pracy pozostawało wówczas 4,5 proc. mieszkańców. Powiat bocheński z wynikiem 3,7 proc. na tle województwa wypada całkiem dobrze. 

Warto zwrócić uwagę na to, jakie wartości odnotowano w końcu 2020 roku. Nie był on łaskawy dla polskiej gospodarki, ze względu na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu wielu branż. Stopa bezrobocia w województwie w grudniu tego roku wynosiła 5,2 proc., w powiecie bocheńskim zaś 4,1 proc. Pozwala to stwierdzić, że sytuacja na lokalnym rynku pracy poprawiła się, a wiele osób znalazło zatrudnienie.

Średnie zarobki w Bochni

Pod koniec ubiegłego roku w Małopolsce odnotowano rekordowy wzrost płac. W samym powiecie bocheńskim przeciętne wynagrodzenie wzrosło o blisko 13 proc! W grudniu 2021 r. statystyczna płaca wynosiła 4845,66 zł. 

Podwyżki wynagrodzeń spowodowane są między innymi deficytem kadr. W wielu przedsiębiorstwach brakuje pracowników, a większe wypłaty mają pomóc pracodawcom przyciągnąć większą ilość zainteresowanych. Ważne jest również zatrzymanie specjalistów już zatrudnionych w danym sektorze. Na rynku pracy brakuje osób o odpowiednich kwalifikacjach, więc utrata pracownika może znacznie wpłynąć na funkcjonowanie firmy. 

Najbardziej poszukiwane zawody

Wśród zawodów deficytowych na bocheńskim rynku pracy przeważają profesje związane z wysoko rozwiniętym przemysłem. Brakuje specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki, ale też inżynierów budownictwa i kierowników budowy. W regionie nie ma wystarczającej ilości osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

Wielu pracodawców z Bochni swoje ogłoszenia publikuje w serwisie GoWork, mając nadzieję na znalezienie pracowników. Poszukiwania pracy warto rozpocząć od odwiedzenia tej strony. Dostępne są tam również stanowiska niskiego szczebla, na których nie jest wymagane posiadanie wyższego wykształcenia i wieloletniego doświadczenia w pracy.

Takim zawodem jest na przykład operator wózka widłowego. Niedobory tych pracowników prawdopodobnie spowodowane są brakiem uprawnień UDT. Niegdyś podjęcie takiej pracy było znacznie łatwiejsze, szczególnie w małych firmach i w supermarketach, bo do kierowania wózkiem widłowym wystarczyło zezwolenie imienne, wystawione przez zakład pracy. Ustawa, która weszła w życie na początku 2018 r., wprowadziła wymóg zdania państwowego egzaminu uprawniającego do prowadzenia tych pojazdów. 

W Bochni wzrasta średnia wieku mieszkańców, a także świadomość dotycząca ważności fizjoterapii. Potrzebują jej między innymi osoby wykonujące pracę siedzącą oraz mające wady postawy. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na fizjoterapeutów i masażystów. 

Góra