Artykuł partnerski

PRACA: Intendent w przedszkolu i żłobku w Drwini

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DRWINI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI:

INTENDENT W PRZEDSZKOLU
I  ŻŁOBKU W DRWINI

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

 • 1) obywatelstwo polskie,
 • 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • 3) wykształcenie średnie (wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia,dietetyk, wykształcenie  zasadnicze zawodowe gastronomiczne  lub inne średnie lub zawodowe),
 • 4) znajomość przepisów HACCP i przepisów BHP,
 • 5) znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych,
 • 6) bardzo dobra obsługa programów komputerowych (Word),
 • 7) mile widziane doświadczenie.

II. Wymagania dodatkowe:

 • 1) znajomość podstawowych przepisów związanych z wykonywaną  pracą
 • 2) umiejętność współpracy, elastyczność
 • 3) samodzielność, jak i umiejętność pracy w grupie,
 • 4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • 5) dokładność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 • 1) zaopatrywanie szkoły w produkty spożywcze do przygotowania obiadów w przedszkolu i żłobku.
 • 2) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych,
 • 3) sporządzanie jadłospisów,
 • 4) przygotowanie dokumentacji ,
 • 5) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych,
 • 6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni,
 • 7) rozliczanie faktur i wprowadzanie do programu Spiżarnia,
 • 8) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie zakupionych artykułów na stan magazynu,
 • 9) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 10) rozliczanie stanu magazynu,
 • 11)sporządzanie zestawień dotyczących wpłat za obiady w żłobku i przedszkolu.
 • 12) ewidencja odpisów za obiady w żłobku i przedszkolu,
 • 13) przestrzeganie przepisów związanych z BHP i HACCP
 • 14) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • 1) Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Drwini –budynek żłobka.  Drwinia 173
 • 2) Wymiar:  ¾ etatu.
 • 3) Praca przy komputerze.
 • 4) Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • 1) list motywacyjny,
 • 2) życiorys (CV),
 • 3) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • 4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

VI. Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą e-mail: zsdrwinia@op.pl w terminie od dnia 22.03.2023 r. do 07.04.2023 r. do godziny 14:00.

VII. Miejsce składania dokumentów:

 Zespól Szkolno-Przedszkolny w Drwini, Drwinia 173 (sekretariat szkoły)

Góra