Artykuł partnerski

Podsumowanie pracy Samorządu Gminy Trzciana w 2021 roku – rekordowe dotacje 24,3 mln zł, inwestycje 11,4 mln zł oraz wizyta Pary Prezydenckiej

– Szanowni Państwo! Rok 2021 naznaczony był wieloma trudnościami, również dla samorządów. Pomimo ograniczeń realizowaliśmy zaplanowane zadania, podejmowaliśmy kluczowe decyzje, a także dużo inwestowaliśmy, aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna, odpowiadała rosnącym potrzebom związanym z intensywnym rozwojem gminy i jak najlepiej służyła jej mieszkańcom. W tym roku udało nam się zrealizować wiele ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości blisko 11,4 mln zł, oraz pozyskać rekordowe dotacje w kwocie 24,3 mln. To one, z każdym dniem przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, a także pozytywnie wpływają na wizerunek naszej gminy. Naszą gminę odwiedziła Para Prezydencka oraz wiele znamienitych osobistości. Nie obyło się również bez wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także licznych spotkań integrujących naszą społeczność. Każdy w tej różnorodnej ofercie wydarzeń mógł znaleźć coś dla siebie. Wszystko to z myślą o naszych mieszkańcach. Ten intensywny rok przyniósł nam wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności. Pomimo pandemii nie zwalniamy tempa i nieustannie realizujemy wszelkie pomysły i projekty, by w naszej urokliwej gminie żyło się jak najlepiej. Zachęcam do zapoznania się z artykułem podsumowującym najważniejsze inwestycje i wydarzenia w naszej gminie.

Cezary Stawarz
Wójt Gminy Trzciana

Rekordowe Dotacje 24,3 mln zł

 • 10 mln dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych na:
 • rozbudowę oczyszczalni ścieków 7,6 mln zł
 • rozbudowę ujęcia wody 2,375 mln zł

W Krakowie oraz w Tarnowie Wójt Gminy Trzciana  razem z Przewodniczącą Rady Gminy Renatą Paruch uczestniczyli w konferencji prasowej, w trakcie której Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicewojewoda Ryszard Pagacz oraz Posłowie Regionu Tarnowskiego m. in. Wiesław Krajewski, przekazali naszej gminie dobrą wiadomość.

 • 3,8 mln zł z budżetu państwa na inwestycje wodno-kanalizacyjne
 • 2,05 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 • 1,8 mln zł na nowe przedszkole w Trzcianie przy Orliku

Z rąk Pana Posła Wiesława Krajewskiego oficjalnie otrzymaliśmy symboliczny czek w wys. 1,8 mln  na  wybudowanie   nowego   żłobko-przedszkola w Trzcianie obok orlika. Ta ważna dla naszej gminy inwestycja przyczyni się do poprawy warunków i jakości pracy przedszkola oraz zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 • 250 tys. zł na bumerang w Leszczynie

Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz wraz z Panią Dyrektor Agnieszką Adamus oraz Panią Dyrektor Marią Dyrdał miał okazję podziękować Panu Posłowi Piotrowi Sakowi za przyznanie kwoty w wys.250 tyś.  na  budowę  wewnętrznego placu zabaw w miejscu niedokończonego basenu w budynku Szkoły Podstawowej w Leszczynie. Otrzymana dotacja pozwoli wykorzystać nieckę basenową do realizacji długo oczekiwanego przedsięwzięcia i przyniesie radość naszym najmłodszym mieszkańcom.

 • 1,45 mln zł z Tarczy Turystycznej:
 • 800 tys zł na zbiorniki wodne
 • 250 tys zł na wieżę widokową
 • 400 tys zł chodnik w Leszczynie
 • 1,7 mln zł na remont drogi powiatowej Ujazd-Kamionna (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bochni)

W Urzędzie Gminy Trzciana z inicjatywy Pana Posła Wiesława Krajewskiego przy udziale Pani Poseł Urszuli Ruseckiej oraz Pani Przewodniczącej Rady Gminy Renaty Paruch odbyła się konferencja prasowa dotycząca przyznania środków z Tarczy Rządowej dla Gmin Górskich.

Dzięki dotacji 5 mln złotych na infrastrukturę drogową (którą z Rządowego Funduszu ,,Polski Ład” otrzymał Powiat Bocheński),długo oczekiwana droga Powiatowa Ujazd – Kamionna z lat 70-tych nareszcie zostanie wyremontowana. To dla naszej gminy historyczna chwila. Ta ważna dla nas wszystkich inwestycja, dzięki przychylności wielu życzliwych osób doczekała się wreszcie realizacji.Dziś droga mająca prawie 50 lat doczeka się remontu. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania ucieszy Mieszkańców i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz jakość podróżowania

 • 1 mln zł w konkursie rosnąca odporność

Nasza gmina otrzyma 1 mln zł dotacji za zajęcie 1 miejsca w Powiecie Bocheńskim w Rządowym Konkursie Szczepieniowym „Rosnąca Odporność”. Dziękujemy Mieszkańcom Gminy – to Wasza zasługa!!! To kolejny dowód, że Gmina Trzciana jest gminą AKTYWNĄ. Zgodnie z regulaminem konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. W myśl art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

 • 1,05 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 • 873 tys. zł na drogę Rdzawa przez centrum wsi
 • 186 tys. zł na drogę Kierlikówka-Stokłosa
 • Cyfrowa Gmina 169 380 tys. zł

169 380 zł dla Gminy Trzciana z Programu „Cyfrowa Gmina”, na cyfryzację Urzędu Gminy oraz jednostek podległych gminie. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu, rozwój e-usług, zakup oprogramowania. Działania tewpłyną na wyższą jakość pracy w Gminie oraz w  podległych jej placówkach.

 • Laboratoria przyszłości 270 tys. zł

270 tyś zł dla 5 szkół podstawowych z terenu gminy Trzciana w ramach programu. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki . Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażując uczniów, jak również wpływając  na odkrywanie ich talentów i rozwijaniu zainteresowań

 • 3 mln zł mieszkania dla młodych

3 mln zł wpłynęło na konto Gminy Trzciana na przygotowanie inwestycji mieszkań dla młodych w zabudowie szeregowej 2-3 piętrowej w miejscowości Trzciana. Utworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych przewiduje także, że lokatorom przysługiwać będą rządowe dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Lokatorzy mieszkań mogą z czasem stać się ich właścicielami poprzez spłatę wartości mieszkania. Termin realizacji przewiduje się na 2024 r. Koszty realizacji zadania po stronie gmin ograniczają się zaledwie do wniesienia aportem do powstającej spółki działek pod budowę budynków wielorodzinnych, a także kwoty 3 milionów złotych, którą miasta i gminy otrzymają z budżetu państwa. Za wniesiony do spółki wkład, gminy obejmą udziały.

Duże inwestycje 11,4 mln zł

 • Zadania drogowe w każdej miejscowości 7,9 mln zł:
 • 4,2 mln zł: modernizacja Drogi Wojewódzkiej 966 Trzciana-Działy. Kilometraż modernizowanego odcinka DW 966 – odc. 160 km 0+630 – odc. 160 km 3+000 – długość 2370 m. Termin umowny wykonania przedmiotu umowy: 30-12-2021r
 • modernizacja drogi gminnej Łąkta Dolna-Półrolki. Zostały zakończone prace związane z wymianą nawierzchni w Łąkcie Dolnej – Półrolki. Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni asfaltowej o długości 1,110 km tj. od przystanku do skrzyżowania z drogą powiatową w górnej części drogi. W ten sposób wymieniona została praktycznie cała nawierzchnia, obrano rowy oraz wykonano pobocza
 • Łąkta Dolna-Babral. Wartość prac wyniosła 97 tys. zł. Zadanie obejmowało wykonanie podbudowy, nową nawierzchnię oraz odprowadzenie wody
 • Leszczyna-Popówki. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wys. 150 tyś zł wykonano modernizację drogi do gruntów rolnych.
 • Rdzawa Centrum wsi rozpoczęcie zadania. W Krakowie podpisano umowę z Wojewodą Małopolskim Panem Łukaszem Kmitą  na dofinansowanie modernizacji drogi przez centrum Rdzawy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to kolejne rekordowe dla naszej gminy dofinansowanie w kwocie 873 639 zł. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyła również Pani Skarbnik Gminy Iwona Dudek.
 • Kierlikówka do kościoła. W ostatnim czasie dokonaliśmy odbioru remontu drogi gminnej nr: 580588K w Kierlikówce-do Kościoła długości 884m. To  już   trzecie  w  tym   roku   zadanie z dofinansowaniem Rządowych środków. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za sprawne przeprowadzenie inwestycji
 • Ujazd trzy drogi: Marzec, Leśniak, Biros.

Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz razem z Radnym Gminnym Panem Henrykiem Grabowskim dokonali przeglądu realizacji dróg w Ujeździe tj.:

 • Droga Biros o długości 140 m, wartość 58 461,83 zł
 • Droga Leśniak  o długości 130 m, wartość 51 521,34 zł
 • Droga Marzec o długości 65 m, wartość 40 323,75 zł
 • Kamionna-Polityczna. W ostatnim czasie dokonaliśmy odbioru remontu drogi gminnej nr 580635K w Kamionnej-Polityczna   o długości1,535km
 • chodnik przy drodze powiatowej w Leszczynie. 24 stycznia 2022 roku odbyło się również uroczyste przekazanie chodnika w Leszczynie. Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki „Tarczy dla gmin górskich” wartość dotacji to 400 tyś zł, które przekazaliśmy Starostwu Powiatowemu w Bochni. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu oraz Posłowi na Sejm RP Arkadiuszowi Mularczykowi. Ponadto dziękujemy za szybkie zrealizowanie zadania samorządowi powiatowemu – Staroście Adamowi Korcie, Radnemu Powiatowemu Wiesławowi Kukla oraz Dyrektorowi ZDP Tadeuszowi Białce. Mamy nadzieję, że inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo na drodze powiatowej. W dalszym ciągu zabiegamy o zrealizowanie kolejnych części chodnika. 
 • oświetlenie drugiej części Leszczyny. Zamontowano 12 słupów oświetleniowych w tym 9 lamp ledowych  marki PHILIPS.Wartość zadania to 49 tyś zł, która sfinansowana została z budżetu gminy.  Kolejny etap prac będzie realizowany w obecnym 2022 r.  Mamy nadzieję, że inwestycja ta będzie służyć poprawie bezpieczeństwa na drodze powiatowej.
 • gotowy projekt oświetlenia drogi powiatowej w Łąkcie Dolnej – Nagórze. Montaż 8 słupów oraz 7 lamp ledowych przewidziany jest w pierwszym kwartale 2022 r. Dziękuję Panu Radnemu Stanisławowi Cichoniowi za pomoc w uzgodnieniach oraz wsparcie merytoryczne. Dziękuję również Panu Dominikowi Kuska za projekt oraz dotychczasowe wykonane zadania.
 • gotowy projekt chodnika przy drodze powiatowej Trzciana – Łąkta Dolna (budżet powiatu bocheńskiego). Starostwo Powiatowe zakończyło procedurę projektowania chodnika. Zostało uzyskane pozwolenie na budowę, a teraz będziemy zabiegać o pozyskanie środków zewnętrznych.

Pozostałe zadania inwestycyjne: 2,2 mln zł

 • przewiązka ZPO Trzciana 694 tys. zł.

W dniu 14 stycznia odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej przewiązki łączącej dwa budynki szkolne Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.  Wójt Gminy Trzciana podziękował za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na ten cel Posłowi na Sejm Wiesławowi Krajewskiemu, Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi, Radnemu Powiatowemu Wiesławowi Kukla za szybką procedurę pozwolenia na budowę w Starostwie, za wkład z budżetu gminy Radnym Gminnym: Przewodniczącej Renacie Paruch, Marcinowi Dudzie, Piotrowi Osikowiczowi, Józefowi Pijanowskiemu, Kazimierzowi Kołodziejowi.Poświęcenia przewiązki dokonał ks. Proboszcz Władysław Midura. 

Wybudowana przewiązka łącząca budynek szkoły muzycznej i budynek Szkoły Podstawowej jest inwestycją oczekiwaną od wielu lat. Korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo dzieci oraz uchroni ich przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, na które dzieci były narażone przechodząc z budynku do budynku. Wartość prac 694 tyś zł w tym 286 tyś zł dotacja celowa z budżetu państwa. 

 • nowy plac zabaw przy orliku 178 tys. zł

W dniu 14 stycznia odbyło się  uroczyste poświęcenie i odebranie placu rekreacyjno – sportowego wybudowanego przy orliku w Trzcianie. Nowy plac rekreacyjny złożony z kilku elementów został zrealizowany dzięki pozyskanym środkom programu Małopolska Infrastruktura Sportowo – Rekreacyjna wartość dotacji to 66 570 zł całość projekt wyniosła 178 000 zł. Plac zabaw dla dzieci jest częścią integralną siłowni zewnętrznej oraz boiska sportowego, a w przyszłości będzie służył również przedszkolakom, które będą uczęszczać do nowego przedszkola w Trzcianie. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania tej inwestycji a w szczególności Radnemu Wojewódzkiemu Panu Piotrowi Dziurdzi. To kolejne przedsięwzięcie, które udało się zrealizować przez obecnie działający samorząd przy wsparciu wielu życzliwych osób. Mamy nadzieje, że będzie służyło ono wszystkim mieszkańcom naszej gminy

 • dowóz dzieci drugiej części Leszczyny 30 tys. zł

Od 1 września uruchomiony został nowy dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Leszczynie z Wichrazu oraz II części Leszczyny.4 października Wójt osobiście sprawdzał jakość dowozu.  Objechał razem z dziećmi trasą do szkoły. Uśmiech zadowolonych dzieci jest bezcenny

 • remont OSP Leszczyna 139 tys. zł

Zakończono prace remontowe w Remizie OSP Leszczyna.  17 grudnia 2021r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku wyremontowanej remizy strażackiej w Leszczynie. Prace remontowe kosztowały 139.716 zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Gminy Trzciana w kwocie 78.000 zł., dofinansowania z Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000 zł., dofinansowania Komendy Głównej PSP- KSRG w kwocie 11.716 zł. Dziękujęmy zarządowi Województwa Małopolskiego za przekazaną dotację, Pani Marcie Malec – Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego za pomoc i przyjazd na tę uroczystość, Panu Piotrowi Dziurdzia Radnemu Województwa Małopolskiego za pomoc w realizacji tego zadania. Dziękujemy Panu Markowi Stochel, Andrzejowi Zgłobickiemu oraz Robertowi Tracz za pomoc w realizacji tego remontu. Gorące słowa podziękowania kierujmy do wszystkich druhów strażaków z OSP Leszczyna, którzy pracowali przy remoncie za pomoc i poświęcony czas.Przeprowadzone prace poprawią komfort pracy druhów strażaków oraz wpłyną na zwiększenie gotowości bojowej tej jednostki

 • rozbudowa świetlicy w Kamionnej 485 tys. zł

24 stycznia 2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej miało miejsce ważne i długo oczekiwane wydarzenie, którym było otwarcie nowo wybudowanej sali. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość otwarcia byli: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Wójt  Gminy Trzciana Cezary Stawarz, Radny Powiatu Bocheńskiego Wiesław Kukla, Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana Renata Paruch, Radni Gminy Trzciana: Stanisław Pastuszak oraz Tadeusz Cempura, ks.Proboszcz Parafii Kamionna Jerzy Jawor, Kierownik Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej Aleksandra Dudziak, Prezes KGiGW ,, Gościnna Kamionna” Danuta Pijanowska oraz członkowie KGiGW .

Oficjalne otwarcie sali nastąpiło poprzez poświęcenie obiektu przez ks. Proboszcza Jerzego Jawora oraz symboliczne przecięcie wstęgi.Wójt Gminy Trzciana słowa podziękowania skierował do Posła Arkadiusza Mularczyka, który poparł wniosek o rozbudowę Św ietlicy w Kamionnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Posła Wiesława Krajewskiego za wsparcie tej inicjatywy. Podziękował również Radnym Gminy Trzciana za zabezpieczenie dodatkowych  środków na ten cel. Słowa uznania skierował do Pani Sołtys Wsi Kamionna – Krystyny Dudziak, która wsłuchując się w głos mieszkańców dążyła do realizacji tej inwestycji.Do użytku oddano piękną salę, która umożliwi organizację imprez i uroczystości kulturalnych oraz będzie służyć mieszkańcom do organizacji uroczystości rodzinnych.Władze gminy od lat stawiają na zrównoważony rozwój, inwestując nie tylko w infrastrukturę, ale też w człowieka. Jesteśmy przekonani, że sala ta stanie się  miejscem fantastycznych spotkań i niezapomnianej integracji, bo ważna jest rozbudowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej, ale człowiek jest wartością nadrzędną. 

 • nowe szafki w remizie OSP Łąkta Dolna 6 tys. zł

W ostatnich dniach starego roku OSP Łąkta Dolna odebrała zamówione szafki na umundurowanie strażackie do boksu garażowego. Zakupione szafki pozwolą na wydzielenie i uporządkowanie ubrań, butów i hełmów dla każdego strażaka, który wyjeżdża do akcji ratowniczych. Strażacy wykonali we własnym zakresie metalowy stelaż pod szafki, aby meble nie stały bezpośrednio na podłodze. Całkowity koszt zakupu wyniósł 6.000zł, w tym z budżetu Gminy Trzciana dotacja w wysokości 3.235 zł, pozostałą kwotę dopłaciła jednostka OSP.

 • malowanie dachu przedszkola w Trzcianie ok. 13 tys. zł

Publiczne Przedszkole w Trzcianie dzięki wsparciu budżetu Urzędu Gminy Trzciana doczekało się w tym roku realizacji ważnej inwestycji pomalowania dachu. Przedszkole bardzo zyskało na wizerunku i wstrzymana została korozja. Również dzięki środkom z budżetu gminy zostały zakupione nowe stoliki i krzesełka do jadalni. Wartość zadania 13 tyś. zł.

 • most Trzciana-Kierlikówka ok. 40 tys. zł

Remont mostu w Trzcianie w kierunku Kierlikówki obejmował prace dotyczące wymiany deskowania oraz impregnacja. Środki w wys. 40 tyś zł zostały przeznaczone z funduszu sołeckiego Trzciany. Koordynacji prac wzorowo nadzorował Sołtys Kazimierz. Dziękujemy Mieszkańcom oraz Pracownikom Urzędu Gminy za czyny społeczne wykonywane podczas prac związanych z tą inwestycją.

 • kanalizacja Łąkta 69 tys. zł
 • wodociąg Trzciana-Srokówka 68 tys. zł. Zakończono prace polegające na budowie wodociągu łączącego sieć gminną Trzciana- Srokówka z siecią Trzciana-Działy, Leszczyna w celu poprawy ciśnienia wody na w/w częściach sieci.
 • zakończenie I etapu Inkubatora Przedsiębiorczości 390 tys. zł
 • malowanie dachu w Łąkcie 24 tys. zł
 • wymiana rynien w Leszczynie 7 tys. zł. W maju 2021 r.została zakończona wymiana rynien na budynku PSP w Leszczynie (skrzydło sali gimnastycznej i basenu). Realizacja tego zadania była możliwa dzięki przychylności Wójta Gminy Trzciana, Pana Cezarego Stawarza i przeznaczonych środkom w wysokości 20 tyś. zł na ten cel z budżetu gminy, za co serdecznie dziękujemy. Serdeczne podziękowania składamy również wykonawcy, Panu Krzysztofowi Sądlowi za wsparcie w realizacji, miłą współpracę oraz nieodpłatne wykonanie części zadania.
 • laptopy dla szkół 75 tys. zł. Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz przekazał na ręce Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy kolejnych 25 laptopów. Na każdą szkołę przypadło po 5 sztuk. Było to możliwe dzięki pozyskanym środkom z programu grantowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Dofinansowanie na zakup laptopów wyniosło 74 997,41 zł., a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pokryło całą kwotę. Cieszymy się bardzo, że tak wiele udało się sprzętu zakupić, który to po zakończeniu nauki zdalnej zostanie w naszych szkoła i będzie do dyspozycji uczniów w pracowniach komputerowych.

Wzrost wartości majątku gminy 951 tys. zł

 • uregulowanie własności Lasu w Kamionnej o pow. 6,7 ha wartość 609 tys. zł. Uregulowano własność lasu w Kamionnej. Po zmianie przepisów nieruchomość ta pozostała bez właściciela. Własności Gmina Trzciana zyskała Las o powierzchni 6,7 ha o wartości 609 tyś zł.
 • zakup działki przy OSP Rdzawa wartość 22 tys. zł. Zakupiono działki przy Remizie w Rdzawie. W dniu 16 listopada wspólnie z Sołtysem wsi Rdzawa Panem Piotrem Kłóskiem podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu działki o pow. 5,31 ar przy budynku OSP w Rdzawie od Pana Daniela Dudzica w celu poszerzenia parkingu oraz terenu przy budynku. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy funkcjonalności budynku remizy i będzie służyć mieszkańcom Rdzawy.
 • darowizna magazynu w Kamionnej 85 tys.zł. Po kilkunastu miesiącach starań otrzymaliśmy od Skarbu Państwa nieruchomość w Kamionnej tzw. magazyn o wartości 85 tyś zł.Warunkiem przekazania było odpowiednie zagospodarowanie budynku idąc za pomysłem Pana Marka Szweda w najbliższym czasie planowane są remont oraz utworzenie pracowni garncarskiej. Pozyskanie nowego składnika majątku jest wynikiem dobrej współpracy ze Starostą, Wojewodą oraz Wicewojewodą. Ciesz fakt, iż współpraca między samorządami oraz władzą rządową przynosi wymierne efekty.
 • zakup 65 ar przy orliku pod nowe Przedszkole 50 tys. zł. W dniu 11 stycznia br. został podpisany akt notarialny dotyczący kupna działki należącej do Parafii Trzciana o pow. 65 arów obok orlika przez naszą gminę. W miejscu tym planujemy zaprojektować i wybudować nowy obiekt żłobko-przedszkolny
 • zakup działki pod budowę mieszkań 185 tys. zł

Nasza gmina w 2021 roku poszerzyła majątek również o pojazdy o wartości 382 tys. zł

 • PFRON samochód dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy 185 tys.zł

W dniu 16 grudnia odbyła się  uroczystość poświęcenia nowego samochodu marki Ford Transit dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była ówczesna Pani Kierownik śp. Barbara Borowiec, która wraz z Dyrektor PCPR Panią Elżbietą Paczyńską zabiegała o środki na zakup tego samochodu. Wniosek został zatwierdzony pozytywnie, w związku z czym Powiat Bocheński przekazał środki z PFRON w kwocie 111 570 zł., wkład finansowy Gminy Trzciana wyniósł 74 380 zł. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pozyskania tego samochodu. Mamy nadzieję, że nowy samochód będzie dobrze służył pensjonariuszom ŚDS w Rdzawie.

 • MSWiA samochód dla Posterunku Policji 122 tys. zł

W drugim półroczu 2021 roku oficjalnie przekazany został samochód Policyjny Marki Kia Sportage dla Posterunku Policji w Trzcianie. Na wniosek ówczesnego Kierownika Pana Pawła Solarczyka wystąpiono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o przyznanie nowego samochodu terenowego. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano kwotę ponad 60.000 zł. Wkład gminy wyniósł 40.000 zł. Pozostałą kwotę 22.500 zł pozyskano od sponsorów.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pozyskania tego samochodu.Dziękuję Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Mariuszowi Kamińskiemu za przyznanie środków.Dziękuję Posłowi na Sejm Panu Wiesławowi Krajewskiemu Wojewodzie Panu Łukaszowi Kmicie oraz Wicewojewodzie Panu Ryszardowi Pagaczowi za pozytywne zaopiniowanie wniosku. Dziękuję Komendantowi Jerzemu Polczykowi za zadysponowanie samochodu do naszej jednostki Policji w Trzcianie. Serdeczne podziękowania składam sponsorom w osobach: Wiesław Kukla, Marcin Ujejski,Mirosław Kukla, Krzysztof Wolak, Paweł Dudek, Jan Dziedzic. Mamy nadzieję, że przekazany samochód będzie dobrze służył funkcjonariuszom policji, a co za tym idzie przyczyni się do zapewnienia lepszego bezpieczeństwa mieszkańców.

 • darowizna samochód operacyjny dla OSP Kamionna 15 tys. zł

W lutym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni przekazała nieodpłatnie na rzecz jednostki OSP w Kamionnej samochód operacyjny Peugeot Partner Tepee. OSP w Kamionnej składa serdeczne podziękowania dla Pana Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek, Pana Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł.bryg. Robert Cieśla za wspieranie naszej służby na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Trzciana Cezary Stawarz za otrzymane wsparcie i pomocną dłoń dla naszej jednostki co jest wyrazem szczerej troski o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

 • darowizna Samochód Toyota Proace dla Urzędu Gminy 60 tys. zł.

Pozyskaliśmy uszkodzony samochód osobowy TOYOTA PROACE z 2017r., w ramach darowizny od Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie.Dziękujemy Panu Dawidowi Balickiemu właścicielowi firmy Auto Części Balicki Trzciana, za naprawę uszkodzeń, samochód jest jak nowy, po szczegółowych badaniach technicznych w pełni sprawny.Wartość samochodu wynosi ok. 60 000 zł.

Wydarzenia i koncerty:

 • Wizyta Pary Prezydenckiej w Gminie Trzciana. Na Zaproszenie Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza, naszą gminę w dniu 5 lipca odwiedziła Para Prezydencka. Prezydent spotkał się z mieszkańcami przy Urzędzie Gminy, natomiast Pani Prezydentowa spotkała  się  z Kołami Gospodyń i Gospodarzy w Łąkcie Dolnej. Pan Prezydent pogratulował mieszkańcom gminy wygranej w „Bitwie o wozy”. Spotkanie było również okazją do rozmowy o sprawach samorządowych. Pan Prezydent pogratulował Panu Wójtowi zrealizowanej inwestycji – budowy budynku Urzędu Gminy. Na spotkanie z Panem Prezydentem przybili liczni goście: Parlamentarzyści, Władze Wojewódzkie, Władze Powiatowe, Władze Gminne oraz mieszkańcy naszej gminy. Dostojnych gości powitała Orkiestra Dęta z Leszczyny. W tym samym czasie Pani Prezydentowa spotkała się z przedstawicielami  KGiGW z terenu naszej gminy w Świetlicy w Łąkcie Dolnej. Niespodziankę zrobił również Pan Prezydent, który przyjechał na spotkanie do Łąkty Dolnej. To wielki zaszczyt i honor gościć tak zacnych gości.
 • Otwarcie i poświęcenie Urzędu Gminy w Trzcianie. Podczas wizyty Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki w dniu 5 lipca 2021r. dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego budynku Urzędu Gminy w Trzcianie.
 • Spotkanie z Premierem. W miejscowości Kończyska w Gminie Zakliczyn – Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz miał okazję podziękować Panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu za tak liczne wsparcie naszej gminy ze środków rządowych. Przedstawił również nowe potrzeby oraz zaprosił Pana Premiera do naszej gminy.
 • Dożynki Gminne z udziałem Wojewody. 5 września po raz trzeci świętowaliśmy Dożynki Gminne. Uroczystość ta była okazją do podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę na roli. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: Pani Poseł RP Józefa Szczurek-Żelazko, Pan Poseł RP Wiesław Krajewski, Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita oraz Wicewojewoda Pan Ryszard Pagacz, którym bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, życzliwość oraz wszelką pomoc i dobre słowo. Bardzo dziękuję za udział w uroczystościach, zaangażowanie oraz wkład pracy włożony w przygotowanie darów dożynkowych i wozów Kołom Gospodyń i Gospodarzy. Mam nadzieję, że przygotowane atrakcje pozwoliły mieszkańcom naszej gminy miło i ciekawie spędzić niedzielne popołudnie świętując wspólnie III Dożynki Gminne.
 • Gminne Obchody Święta Niepodległości. 103 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości przebiegła w słonecznej scenerii.Po uroczystej Mszy Świętej w obecności Pocztów Sztandarowych wspólnie z Chórem Parafialnym odśpiewany został Hymn Polski oraz pieśni patriotyczne. Odczytano również apel poległych.Następnie gminne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych w latach 1914-1918 za najcenniejszy dar jakim jest Wolność i Niepodległość.
 • W Kamionnej pod Kolumną  Szwedzką w porze wieczornej słychać było fantastyczny patriotyczny śpiew  dziewczyn ze scholi w Kamionnej  połączony z iluminacją świetlną przygotowaną przez Daniela Kasińskiego z ekipą strażaków. Widowisko zebrało liczną widownię z całej gminy z Panem Wójtem na czele. Narodowe święto zostało  godnie uczczone. Organizatorom życzymy, aby taki rodzaj świętowania został w naszej małej ojczyźnie corocznym zwyczajem.
 • Akcja charytatywna dla Leily. Parafie Gminy Trzciana pokazały jak wiele serca i serdeczności wobec potrzebujących mają mieszkańcy naszej gminy i goście. W listopadową niedzielę po mszy świętej we wszystkich parafiach naszej gminy każdy mógł zakupić coś słodkiego i jednocześnie pomóc dziewczynce. Dla Leyli dzięki ofiarności wszystkich darczyńców udało się zebrać kwotę 28.522,52 zł. Doliczając środki zebrane w poprzedzająca niedziele przez Parafię Leszczyna mieszkańcy naszej gminy ofiarują chorej dziewczynce blisko 40.000 zł. Dziękujemy wszystkim kołom z naszej gminy, które zorganizowały tę akcję od przygotowania słodkości po ich sprzedaż oraz wszystkim osobom, które wsparły nasz cel finansowo. W akcji wzięły udział wszytkie KGiGW z terenu naszej gminy.
 • Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie. 5 marca 2021r. odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie „Nowego Oddziału Przedszkolnego” w Przedszkolu w Trzcianie. Na tą uroczystość zostali zaproszeni specjalni goście: parlamentarzyści, władze Województwa Małopolskiego, władze gminne na czele z Wójtem Gminy Trzciana.
 • Wizyta Wicemarszałka. W dniu 1 lutego w Urzędzie Gminy gościł Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz Radny Wojewódzki Piotr Dziurdzia.Na spotkaniu tym omówiliśmy bieżące sprawy gminy oraz potrzebę dalszego remontu Drogi Wojewódzkiej 966 na terenie naszej gminy w miejscowości Trzciana i Leszczyna.
 • Superferie. Gmina Trzciana już po raz trzeci zorganizowała dzieciom wypoczynek zimowy w trakcie ferii. W tym roku zgodnie  z wytycznymi, z wypoczynku mogli skorzystać tylko uczniowie klas I-IV ale i tak chętnych nie brakowało. Z naszej propozycji skorzystało 96 uczniów z całej gminy. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez względu na wiek każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie i w sposób miły i aktywny spędzić czas.Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Trzciana Panu Cezaremu Stawarzowi oraz rodzicom za wsparcie finansowe zimowego wypoczynku, nauczycielom i opiekunom sprawującym opiekę nad dziećmi a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Superferii. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc i życzliwość.
 • Gminny Koncert Kolęd. 11 lutego 2021r.w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie odbyło się przesłuchanie i rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu kolęd i pastorałek.Z powodu epidemii był to konkurs zdalny.Po przesłuchaniu nadesłanych nagrań Komisja postanowiła przyznać: I Miejsce ex aequo:Wiktoria Chudy z Przedszkola w Trzcianie i Emilia Łącka z Oddziału Przedszkolnego w Łąkcie Dolnej, II miejsce ex aequo: Agata Marzec z Oddziału Przedszkolnego w Kierlikówce i Tomasz Juszczyk z Oddziału Przedszkolnego w Kamionnej. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Trzciana.
 • Jeżdżę z głową. Tegoroczna edycja projektu „Jeżdżę z głową”, polegała na zdobyciu podstawowych umiejętności jazdy na nartach. Na ten cel pozyskaliśmy dotację w wysokości 9000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, reszta pochodziła z wpłat rodziców i budżetu gminy. Łączna kwota to około 30.000 zł. Projekt ten realizowany był po raz kolejny w naszej gminie i jak zawsze cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Projekt obejmował łącznie 50 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.
 • Gminne Igrzyska Dzieci w piłce nożnej. 2 czerwca na Orliku w Trzcianie odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięły udział dwie drużyny dziewcząt: z Leszczyny i Trzciany oraz cztery drużyny chłopców: z Kamionnej, Kierlikówki, Leszczyny i Trzciany. Klasyfikacja końcowa: I miejsce-Leszczyna, II miejsce-Trzciana, III miejsce – Kierlikówka, IV miejsce-Kamionna. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zawody zorganizował p. StanisławTracz.
 • Piknik rodzinny na orliku. W piękny i słoneczny czerwcowy dzień zorganizowano w Trzcianie na Orliku piknik rodzinny. Dziękuję rodzicom i dzieciom za obecność za dobrą zabawę. Dziękuję za pomoc w organizacji Pani Przewodniczącej Renacie Paruch, Pani Agnieszce Bębenek oraz Panu Pawłowi Sroka. Dziękuję również KSRG OSP Leszczyna za przejażdżki na quadzie dla dzieci oraz pokaz wodny.
 • Gminny konkurs plastyczny. Do VIII Gminnego konkursu Plastycznego pt: „Wiosenna łąka” organizowanego przez Publiczne Przedszkole w Trzcianie zgłoszono osiem prac: cztery w Kategorii 6-latki i cztery w Kategorii 5-latki. Jury przyznało następujące miejsca: kategoria 6- latki: Zofia Długopolska – ZPO Publiczne Przedszkole w Trzcianie Franciszek Płachczyński–Oddział Przedszkolny w Kamionnej, II miejsce Laura Dudek–Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej, III miejsce Karol Sobczyk–Szkoła Podstawowa w Kierlikówce. Kategoria 5-latki:I miejsce ex aequo Anna Dudziak – Oddział Przedszkolny w Kamionnej Julian Pławecki–ZPO Publiczne Przedszkole w Trzcianie, II miejsce Wiktoria Szwed –Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej, III miejsce Milena Gacek – Szkoła Podstawowa w Kierlikówce. Nagrody wręczył Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz.
 • Wypoczynek letni – półkolonie.W tym roku wakacje w naszej gminie były bardzo pracowite .Gmina Trzciana pod patronatem Wójta Gminy Trzciana, Przewodniczącej Rady Gminy oraz Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie zorganizowała  aż 3 półkolonie w tym 2 nad polskim morzem.

1. Półkolonia letnia nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Jarosławiec (w dniach od 02 – 10 lipca)

2. Półkolonia letnia nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Łazy (w dniach od 21 – 29 sierpnia) 3. Półkolonia letnia w Trzcianie w dniach od 13-30 lipca ( 14 dni po 6 godzin dziennie od 8.30 – 14.30) dla wszystkich chętnych dzieci.W programie przewidziano codziennie wycieczki i wyjazdy m.in.:Zaczarowane Wzgórze w Czasławiu,wycieczka do Inwałdu, Skansen Jędrzejówka w Laskowej,Park Doświadczeń w Krakowie, Park Trampolin w Krakowie, Park linowy w Trąbkach, 2 wyjazdy na basen w Proszówkach, warsztaty przyrodniczo-edukacyjne w Cichawce, wycieczka do Nowego Wiśnicza, wycieczka do Krakowa- Szlak Królewski, ZOO, wyjazd do Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku, rajd pieszy na Ćwilin, Paproć itp. W wypoczynku letnim wzięło udział ogółem 450 dzieci. Serdecznie dziękuję wychowawcom za opiekę oraz troskę o wszystkie dzieci, a naszym wychowankom dziękuję za mile spędzony czas i każde dobre słowo. Te wyjazdy nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie rodziców i gminy. Dlatego wielkie ukłony w Państwa stronę i słowa uznania. Myślę, że był to czas dobrze wykorzystany. Będzie co wspominać.

 • Spotkanie Pani Prezydentowej z Kołami Gospodyń. W dniu  21 października 2021r. na zaproszenie Pani Prezydentowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich Kół Gospodyń i Gospodarzy z Gminy Trzciana z Małżonką Prezydenta RP Panią Agatą Kornhauser – Duda:W spotkaniu wziął również udział Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz, Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana Pani Renata Paruch, Radni Gminy Trzciana: Pan Stanisław Pastuszak i Pan Tadeusz Cempura. Gościnnie wystąpił  kwartet smyczkowy z Nowego Wiśnicza. Spotkaniu towarzyszyła miła, serdeczna  i  niepowtarzalna atmosfera. Na zakończenie spotkania przybył do nas również Pan Prezydent Andrzej Duda, co było dla nas wielkim zaskoczeniem a równocześnie ogromnym zaszczytem. Podczas rozmów z Panią Prezydentową członkowie KGiG mieli okazję opowiedzieć o swojej działalności statutowej, charytatywnej, udziale w uroczystościach gminnych oraz planowanych działaniach. Ogromne wrażenie wywarły również sale pałacowe, które grupa zwiedziła podczas wizyty.  Bardzo dziękujemy Pani Prezydentowej za zaproszenie i owocną wizytę oraz Księdzu Kapelanowi Zbigniewowi Krasowi za życzliwość oraz miłe spotkanie. Ten dzień pozostanie w naszej pamięci na długo.
 • Wizyta w Sejmie RP Kół Gospodyń i Gospodarzy. Na zaproszenie Pana Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego w dniu 21 października 2021 r. przedstawiciele Kół Gospodyń i Gospodarzy z Gminy Trzciana oraz Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz, Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana Pani Renata Paruch oraz Radni Gminy Trzciana: Pan Stanisław Pastuszak i Pan Tadeusz Cempura gościli w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.Dzięki temu zaproszeniu mogliśmy poznać najważniejsze informacje o strukturze organu, poznaliśmy pracę i zadania parlamentarzysty. Dziękujemy Panu Posłowi za możliwość poszerzania wiedzy, rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym społecznych, kształtujących obywatelskie i patriotyczne postawy mieszkańców Gminy Trzciana.
 • Noworoczny koncert Orkiestry Dętej OSP z Leszczyny. Niezwykle uroczysta atmosfera i podniosły nastrój towarzyszyły podczas Noworocznego Koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Leszczyna, który  odbył się 2 stycznia w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Leszczynie oraz 6 stycznia w Bazylice Św. Mikołaja w Bochni. Orkiestrze gościnnie towarzyszył również zespół wokalny. W ich wykonaniu publiczność usłyszała tradycyjne kolędy jak również utwory klasyczne.Publiczność nie zawiodła; gromkimi, długimi brawami na stojąco podziękowała za muzyczne wzruszenia instrumentalistom orkiestry oraz zespołu muzycznego, którzy w podziękowaniu publiczności wykonali utwór na bis.Tak dobry kontakt artystów ze słuchaczami stanowi najlepsze podsumowanie koncertu.Koncert orkiestry w Bazylice Św. Mikołaja w Bochni podziwiali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Radny Wojewódzki Piotr Dziurdzia, Komendant Powiatowy PSP w Bochni Robert Cieśla, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz, ks. Proboszcz Krzysztof Franczyk oraz Przewodnicząca Rady Gminy Renata Paruch, którzy byli pod wielkim wrażeniem. Dziękujemy Pani kapelmistrz Klaudii Pietras za trud włożony w przygotowanie i opracowanie ciekawych aranżacji utworów muzycznych jak również niezliczone godziny ćwiczeń z instrumentalistami oraz gratulujemy wspaniałego występu.
 • Jarmark Bożonarodzeniowy. Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy za nami, było wesoło, świątecznie i kolorowo.Koła Gospodyń przygotowały piękne rękodzieła, wspaniałe produkty i niepowtarzalne naturalne wyroby, można było również kupić choinkę.Dodatkowo specjalnie dla dzieci przybył do nas dzisiaj Św. Mikołaj wraz z pomocnikiem.Również dla dzieci przygotowane zostały warsztaty do robienia ozdób świątecznych które zawisły na pięknej choince.Serdecznie dziękuję gospodyniom i gospodarzom z kół gospodyń wiejskich za prezentację swoich dzieł i produktów. Dziękuję Mieszkańcom za przybycie i miłą zabawę.Dziękuję współorganizatorom za przygotowanie tej wspaniałej imprezy oraz Św, Mikołajowi.
 • Pierwszy Gminny Konkurs Szopek rozstrzygnięty. Dnia 5 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom I Gminnego Konkursu na  ,,Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”.

Spośród  prac wyłonionych w eliminacjach szkolnych, do konkursu gminnego trafiło 10 szopek. Jury miało duży problem w ocenie obiektywnej nadesłanych prac, gdyż wszystkie były piękne i oryginalne. Komisja konkursowa w składzie: Wójt Gminy Trzciana, ks. Krzysztof Ceglarz oraz Kierownik CKiT Paweł Sroka przyznało 6 nagród:

 • I miejsce: Liliana Mech – PSP Kamionna
 • II miejsce: Dominik Konopka – PSP Łąkta Dolna
 • II miejsce – Natalia Paszkowska – PSP Kamionna
 • III miejsce – Dominika Chojecka – PSP Leszczyna
 • III miejsce – Aleksandra Bębenek – PSP Leszczyna
 • III miejsce – Rodzina Ferenców – PSP Kamionna

Wyróżnienie w konkursie otrzymali:

 • 1.Dominik Stanowski- PSP Leszczyna
 • 2.Nina i Patryk Młynarczyk – PSP Kamionna
 • 3. Oskar Supniewski – ZPO Trzciana
 • 4. Jakub, Martyna i Rafał Stańdo – ZPO Trzciana 

W konkursie tym nagrodę publiczności otrzymała szopka wykonana przez Dominikę Chojecką z Leszczyny. Statuetki oraz nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów wręczył: Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Paruch oraz ks. Krzysztof Ceglarz.

Komisja oraz organizatorzy serdecznie dziękują  za zaangażowanie, kultywowanie wśród dzieci i młodzieży pięknych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz za kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej. Najważniejsze jednak jest to, że wykonanie szopki jest owocem wspólnej rodzinnej pracy trwającej wiele dni.

 • Pierwszy Orszak Trzech Króli. W dniu 6 stycznia 2022r.w Trzcianie, w Święto Objawienia Pańskiego po raz pierwszy mieszkańcy gminy mogli uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Trzciana, Parafię p.w.Św. Małgorzaty w Trzcianie oraz Akcję Katolicką z Parafii Trzciana. Licznie zgromadzonych powitał Ks. Proboszcz Władysław Midura oraz Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz.

 Śpiewając kolędy przygrywane przez  kapelę z Kamionnej orszak dotarł do Kościoła Parafialnego w Trzcianie na uroczystą Mszę Świętą. Trzej Królowie, w których role wcielili się Panowie: Stanisław Gutowski, Józef Pijanowski i Mirosław Babicz pokłonili się Dzieciątku Jezus leżącemu w żłóbku i  złożyli dary: złoto, kadzidło i mirrę. Stosowny komentarz odczytali prowadzący: Pan Andrzej Kącki i Pani Renata Paruch. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Prof. Antoni Paciorek, ks. Proboszcz Władysław Midura oraz ks. Katecheta Krzysztof Ceglarz. Oprawę Mszy Św. uświetnił Chór Parafialny pod dyrekcją Pana Stanisława Grabowskiego.Miłą niespodziankę sprawiły mieszkańcom Koła Gospodyń z Parafii Trzciana: KGiGW ,,Dar serca” z Łąkty Dolnej, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Trzciany oraz KGW  ,,Przyjazny Ujazd” przygotowując słodki poczęstunek oraz gorący żurek i bigos. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji tego przedsięwzięcia oraz do wszystkich mieszkańców biorących udział w Orszaku Trzech Króli. Był to pierwszy Orszak w naszej gminie, ale patrząc na ogromny odzew mieszkańców mamy nadzieję, że nie ostatni. Ta piękna tradycja na pewno będzie kontynuowana w latach kolejnych.

 • Finał Pucharu Wójta. Na łamach biuletynu pragniemy pogratulować reprezentacji Trzciany za zwycięstwo 5:2 w Finale Pucharu Wójta Gminy oraz Szymonowi Zabzdyrowi za największą liczbę strzelonych bramek.Gratulujemy również reprezentacji Łąkty Dolnej za zajęcie drugiego miejsca, reprezentacji z Kamionnej za zajęcie trzeciego miejsca oraz wszystkim drużynom aktywnej gry. Podziękowania kierujemy do Pana Krzysztofa  Bębenka oraz Dominika Kędra za pomoc w organizacji turnieju.
 • Gminne igrzyska dzieci w biegach przełajowych. W Rdzawie 23 września 2021 r. odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w biegach przełajowych. 67-iu uczestników startowało na stadionie i po jego okrążeniu wybiegało na teren parku podworskiego , żeby finiszować na stadionie,gdzie była meta. Startowały wszystkie szkoły z gminy.
 • Gminne Igrzyska w halowej piłce nożnej. Dwa dni trwały Gminne Igrzyska Dzieci /klasy 6-te i młodsi/ w halowej piłce nożnej. 21.10.2021 r. na sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie swoje zawody rozegrały dziewczęta. Wszystkie szkoły z naszej gminy wystawiły swoje reprezentacje. Rozegrano 10 meczów, z których aż 5 zakończyło się remisami co świadczy o wyrównanym poziomie gry. Miejsca w turnieju :Kierlikówka II, Trzciana III, Kamionna IV, Łąkta Dolna V. Następnego dnia 22.10.2021 r. rywalizowali chłopcy, którzy również rozegrali 10 pasjonujących meczów. Wyniki: I  miejsce Leszczyna, II miejsce Trzciana, III miejsce Kamionna, IV miejsce Kierlikówka, V miejsce Łąkta Dolna.

Zmagania zakończyły się wręczeniem wszystkim drużynom dyplomów a zwycięzcom pucharów, ufundowanych przez Urząd Gminy w Trzcianie. Pan Wójt Cezary Stawarz wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Renatą Paruch, wręczając nagrody podziękował opiekunom za przygotowanie dzieci do zawodów, pogratulował zawodnikom wspaniałej walki w atmosferze „fair play” i życzył sukcesów na dalszych etapach a  Pani Przewodnicząca życzyła zawodnikom gry w renomowanych klubach piłkarskich.

Podziękowania:

Powyższe działania były możliwe dzięki wspólnej pracy. Dziękuję naszym Parlamentarzystom na czele z Panem Posłem Wiesławem Krajewskim, pracownikom Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz z Panem Wojewodą Łukaszem Kmitą, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Radnemu Wojewódzkiemu Panu Piotrowi Dziurdzi, Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, Starostwu Powiatowemu w Bochni z Panem Starostą Adamem Kortą na czele, Radnemu Powiatowemu Panu Wiesławowi Kukli, Przewodniczącej Rady Gminy Trzciana Pani Renacie Paruch oraz wszystkim Radnym Gminy Trzciana.

Kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Gminy w Trzcianie. Słowa podziękowania kieruję również do Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Sołtysów, Komendantów oraz druhów strażaków Gminnych Jednostek OSP, księży Proboszczów, Stowarzyszeń, KGiGW oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Trzciana. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny i pozwoli na realizację jeszcze wielu ważnych inwestycji.

Cezary Stawarz
Wójt Gminy Trzciana

Góra