- REKLAMA -
- REKLAMA -
Artykuł partnerski

Oświadczenie Ireneusza Sobasa w sprawie nieprawdziwej wypowiedzi Magdaleny Łacnej

- REKLAMA -

Oświadczenie

W związku z wypowiedzią p. Magdaleny Łacnej – kandydatki Koalicji Obywatelskiej na burmistrza Bochni, która miała miejsce 16 kwietnia br. podczas debaty kandydatów na burmistrza miasta, stanowczo protestuję przeciw użytym wobec mnie stwierdzeniom niezgodnym z prawdą.

Kategorycznie oświadczam, że jakiekolwiek próby wiązania mnie
z sytuacją i z niewłaściwym traktowaniem pracowników, które miały miejsce przed lub w okresie zatrudnienia kandydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni są nieprawdziwe, rażąco mijają się z prawdą i naruszają moje dobre imię.

Kandydatka KO, zarzucając mi przyzwolenie na to – cytuję – „żeby ci ludzie byli tak traktowani”, mając na myśli nauczycieli i pracowników SOSW, mija się z prawdą. Tego typu insynuacje poniżają mnie w oczach opinii publicznej, na co mojej zgody nie ma.

Robi to albo nieświadomie, tym samym dając dowód niekompetencji, nieznajomości tematyki, w której się obraca albo świadomie, wykazując swoisty cynizm. Uważam ponadto, że skandalem i zwykłą podłością jest mieszanie w tę sprawę członków mojej najbliższej rodziny.

Z obiektywnych powodów z zachowaniem przedstawionym przez p. M. Łacną nie mogłem mieć żadnych związków. Od 2013 r., czyli już od 11 lat nie jestem dyrektorem wydziału Starostwa Powiatowego w Bochni, sprawującego nadzór nad oświatą, a obecny zakres moich obowiązków służbowych nie dotyczy nadzoru nad wspomnianą placówką.

Aktualnie zatrudniony jestem w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa, na stanowisku zastępcy dyrektora, pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do innych moich obowiązków służbowych należy: sport, kultura, turystyka, polityka historyczna, dotacje na renowacje zabytków i stypendia starosty dla uzdolnionych uczniów.

Osoby, nieznające zagadnień dotyczących nadzoru nad oświatą i – jak wynika z wypowiedzi – także kandydatkę KO na burmistrza blisko 30-tysięcznego miasta informuję, że bezpośredni nadzór nad działalnością jednostek oświatowych sprawuje zarząd powiatu, a starosta jest pracodawcą w stosunku do ich dyrektorów.

Natomiast bez komentarza pozostawiam pytanie, czy p. M. Łacna, będąc dyrektorem oświatowej jednostki organizacyjnej Powiatu Bocheńskiego – SOSW – wiedziała wtedy i czy  dzisiaj wie, kto jest Dyrektorem Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej w Starostwie Powiatowym w Bochni?

Ireneusz Sobas

- REKLAMA -
Góra