Artykuł partnerski

My w Kulturze – inicjatywy lokalne w Gminie Rzezawa

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie znalazło się w grupie 50 beneficjentów, których projekty uzyskały najwyższe oceny i otrzymały dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne edycja 2022.

Zadanie realizowane będzie pod nazwą: ,,MY w kulturze – inicjatywy lokalne w Gminie Rzezawa”, a jego głównym celem jest zainicjowanie działań, które wzmocnią zaangażowanie naszej instytucji kultury w życie lokalnych społeczności głównie poprzez zidentyfikowanie potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców naszej gminy, a także stworzenie oddolnych lokalnych inicjatyw kulturotwórczych.

Poprzez wspólne spotkania z mieszkańcami, rozmowy, wsłuchanie się w głos lokalnych liderów chcemy znaleźć nowe obszary działalności w sferze prowadzenia działań kulturalnych. Tak, aby nasza instytucja stała się bardziej otwarta dla każdego mieszkańca i w sposób relewantny odpowiadała na potrzeby kulturalne lokalnych środowisk.

Wspólna realizacja zadania pozwoli na zbudowanie grupy, która w przyszłości stanowić będzie kapitał społeczny osób aktywnie uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych, nastąpi także ożywienie i lepsza aktywizacja lokalnych środowisk, zwiększy się motywacja do działania i wiary we własne siły.

Realizacja zadania pozwoli nam na poznanie nowych możliwości współpracy z mieszkańcami i wpłynie także na wdrożenie nowych standardów w zarządzaniu naszą instytucją kultury.

Góra