Artykuł partnerski

Jak sprawić, by trawnik był bardziej zielony?

Ogródki spełniają podwójną rolę: są reprezentacyjną ozdobą domu oraz miejscem, gdzie spędza się wolny czas. Aby sprawić, żeby był wyjątkowy, należy go pielęgnować poprzez stosowanie różnorodnych zabiegów. Służą one wzmacnianiu, ochronie i walorom estetycznym. Kompleksowe działanie w celu zapewnienia trwałości trawie wykonywane jest ręcznie lub za pomocą specjalistycznych narzędzi.  

Dlaczego powinno się pielęgnować trawnik po zimie? 

Długotrwałe nawodnienie spowodowane warstwami topniejącego śniegu, ulewami wczesnowiosennymi, mrozami, warstwą obumierających resztek darni. W trakcie zimy gleba usypia, spowalniając większość procesów, dlatego wiosną, kiedy stają się one intensywniejsze nie w pełni rozwinięte pędy i korzenie wymagają odpowiedniej pielęgnacji.  

Można zdecydować się na pracę ręczną, obcując z naturą i spędzając czas na świeżym powietrzu. Wymaga to siły i wytrzymałości, ale daje satysfakcję z samodzielnie wykonanych prac. Należy się wyposażyć w: kosiarkę, grabie, zraszacz, preparaty nawożące i rękawice ogrodowe. Przy wybraniu mechanicznych narzędzi aerator wertykulator elektryczny (https://www.stiga.pl/sklep/przygotowanie-trawnika/wertykulatory) to podstawowa przy pielęgnacji wiosennego ogródka.  

Kiedy jest najlepszy czas, żeby zacząć?  

Koniec marca-początek kwietnia przyjmuje się za standardowy czas, zależy to jednak od warunków pogodowych i stanu gleby. Jeżeli nadal jest wilgotna po roztopionym śniegu, trzeba poczekać, aż nieco przeschnie. Powinna być wystarczająco miękka, aby móc przeprowadzić podstawowe zabiegi.  

Po zimie najważniejsze jest napowietrzenie i usunięcie zalegających resztek obumarłych fragmentów pędów, korzeni i liści, które stanowią miejsce rozwoju bakterii i grzybów. Dokonuje się wtedy dwóch zabiegów: aeracji i wertykulacji.  

„Rozszczelnienie” gleby (aeracja) służy ułatwieniu przenikaniu powietrza i składników mineralnych zawartych w nawozach do gleby. Używa się w tym celu wałków z półkami lub specjalistycznych narzędzi mechanicznych przyspieszających prace ogrodowe.  

Wertykulacja (napowietrzanie) to proces usuwania zbędnych produktów w warstwie korzeniowej, przeciwdziałając tworzeniu się ośrodków gromadzących bakterie i grzyby. Służy do tego wertykulator z równo rozłożonymi nożami, który obracając się, usuwa warstwy darni.  

O jakich jeszcze zabiegach należy pamiętać?  

Równie ważne są także regularne działania wzmacniające i ochronne, jak:  

  • nawożenie (organiczne i mineralne), 
  • podlewanie,  
  • wałkowanie,  
  • koszenie,  
  • odchwaszczanie.  

Ich rolą jest stworzenie warunków dla rozwoju pędów i korzeni, gęstego, zwartego wyglądu, zapobiegając degradacji i osłabieniu trawnika. Trudne warunki atmosferyczne (kwaśne deszcze), trudna w uprawie gleba (gliniasta, zwarta, ciężka) czy nadmiar szkodliwych materiałów organicznych. Należy przygotować się do każdej z tych możliwości.  

Dobranie o trawnik to zadanie zarówno jako forma spędzania wolnego czasu, hobby, jak i działalność zawodowa. Przygotowanie ogrodu, aby wyglądał reprezentatywnej, zdrowo i przez długie lata spełniał swoje zadanie to wyczerpująca praca, jednak opłaca się zainwestować czas i pieniądze.  

Góra