Artykuł partnerski

Biuro rachunkowe w Krakowie – kiedy powinniśmy skorzystać z jego usług?

Biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczym, który posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że firma bierze na siebie sprawy księgowe, odciążając przedsiębiorcę i pobierając opłatę ustaloną w umowie razem z zakresem usług. Czym dokładnie zajmuje się biuro rachunkowe?

Czym jest biuro rachunkowe?

Praktycznie każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązany do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego, a także składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Im bardziej taka działalność jest skomplikowana, tym więcej obowiązków ma przedsiębiorca.

Aby ułatwić swoją pracę, w firmie najczęściej sięga się do dwóch sprawdzonych sposobów. Przedsiębiorcy mogą stworzyć dział księgowości, gdzie osoby zatrudnione na etatach zajmują się wszelkimi sprawami finansowo-księgowymi. Innym sposobem jest znalezienie biura rachunkowego np. w Krakowie przy pomocy bazy firm: https://aleo.com/pl/branza/biuro-rachunkowe/krakow.

Czym zajmuje się biuro księgowe?

Biuro rachunkowe zajmuje się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz przepływem środków finansowych. Warto pamiętać, że zakres działania takiej firmy może być dużo szerszy, a umiejętne wykorzystanie potencjału biura księgowego zależy od przedsiębiorcy, ponieważ to on najczęściej stymuluje zadania poza podstawowymi obowiązkami.

Biuro księgowe zajmuje się również tworzeniem strategii, udzielaniem porad, analizą ryzyk finansowych, tłumaczeniem przepisów podatkowych, optymalizacją podatkową, sporządzaniem deklaracji oraz reprezentacją przed urzędami skarbowymi i administracyjnymi.

Do głównych zadań biura rachunkowego można zaliczyć m.in. rozliczanie i obsługę płac pracowników, prowadzenie ewidencji przychodów i rozliczanie podatków, prowadzenie ksiąg rachunkowych małych i dużych przedsiębiorstw, przygotowywanie raportów i rozliczeń dla ZUS-u. Księgowi pomogą też w prowadzeniu obowiązkowej ewidencji środków trwałych firmy, tworzeniu wniosków kredytowych, analizowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, czy doradztwie z zakresu podatków i zagadnień finansowych.

Ile kosztuje prowadzenie KPiR przez biuro rachunkowe?

Cena jest jednym z najczęstszych kryteriów wyboru biura księgowego. Różnice w kwocie za prowadzenie pełnej księgowości, ksiąg handlowych, czy KPiR mogą wynosić od kilku do ponad dwudziestu procent.

Biura rachunkowe najczęściej próbują przyciągnąć klientów atrakcyjnymi stawkami usług. Za dobry przykład może tutaj posłużyć obsługa kadrowo płacowa pracownika. Tutaj cennik rozpoczyna się od 28 złotych za jedną zatrudnioną osobę (ta kwota dotyczy miesięcznej usługi). Innym przykładem mogą być księgi rachunkowe, gdzie miesięczna cena księgowości rachunkowej często nie przekracza 350 złotych.

Warto pamiętać, że cennik nie powinien być jedynym kryterium wyboru biura rachunkowego. Warto zadbać o to, by osoba, która będzie się zajmowała finansami naszej firmy była w pełni kompetentna.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność podatkową zawsze ponosi przedsiębiorca. Jest tak, nawet gdy w umowie wiążącej go z danym biurem księgowym zostanie wprowadzona inna klauzula. Oczywiście odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec fiskusa nie zwalnia biura rachunkowego z odpowiedzialności za skutki swoich błędów.

Właściciel firmy, który zostanie poszkodowany wskutek nieprawidłowości ze strony biura księgowego, może dochodzić swoich praw oraz domagać się odszkodowania za popełnione szkody, w wyniku błędnego prowadzenia księgowości.

Góra