Artykuł partnerski

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje, że realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim.

Urząd zaprasza pracodawców do złożenia wniosków o :

  •  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
  •  zorganizowanie prac interwencyjnych,
  •  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

i utworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni, należących do jednej z grup tj. osób: w wieku 50 lat i więcej, osób z  niepełnosprawnościami lub osób z niskimi kwalifikacjami.

Szczegółowe informacje na temat powyższych naborów można znaleźć na stronie internetowej

 http://bochnia.praca.gov.pl/ w zakładce programy aktywizacyjne i projekty/RPO

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra