Galeria

Gierczyce. Tłumy na pogrzebie śp. ks. Stanisława Pilcha, proboszcza parafii w Gierczycach

Rodzina, około 200 księży, ale także parafianie pożegnali w piątek  proboszcza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej ks. Stanisław Pilcha. Zmarł niespodziewanie w nocy z poniedziałku na wtorek.

– Śmierć danego człowieka sprawia, że my żyjący na ziemi dostrzegamy zmarłego jego ziemska drogę i  jego czyny bardziej wyraźnie – mówił biskup Andrzej Jeż, podczas  mszy św. pogrzebowej uroczystości wzięła udział Orkiestra Dęta z Sobolowa,  a także schola z Gierczyc.

Ks. Stanisław Pilch urodził się 20 stycznia 1954 roku w Dębicy. Pochodził z parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy. Egzamin dojrzałości złożył w Dębicy. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 24 maja 1979 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Rzezawa, Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Grybów i Bochnia – św. Jana Nepomucena. Od 1989 roku pełnił urząd proboszcza parafii Gierczyce. Ponadto sprawował obowiązki kapelana szpitala w Mielcu, referenta do spraw środków społecznego przekazu w rejonie gorlickim, dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Bochnia, a następnie w dekanacie Bochnia – Zachód, członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej oraz kapelana Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W grudniu 2017 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Mielcu.

fot. Wojtek Salamon

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra