Wydarzenia

Brzesko. Jutro nadzwyczajna sesja RM w Brzesku poświęcona oświacie. Jakie zmiany?

Fot. Wojtek Salamon

W planach obrad, które rozpoczną się o godz. 14 przewidziano analizę projektu uchwały rady miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół prowadzonych przez gminę Brzesko do nowego ustroju szkolnego.

Radni zapoznają się ze stanowiskiem kuratora oświaty w tym zakresie. Będą głosować nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brzesko.


Rada zostanie zapoznana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie gminy Brzesko i raportem o stanie oświaty na terenie gminy z uwzględnieniem aktualnych danych demograficznych.


Przewidziano też głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzesku, polegającego na utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych Publicznego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra