Wydarzenia

Brzesko. Jest ładniej, a przede wszystkim cieplej. Zakończyła się termomodernizacja budynku PP ZOL w Brzesku

Inwestycja realizowana przez powiat w budynku „starego szpitala” pochłonęła ponad 1,7 mln zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dzięki temu zakres prowadzonych prac mógł być bardzo szeroki. Obejmował prace dociepleniowe, ale także modernizację instalacji CO i  instalacji elektrycznej.

– W efekcie tych działań możliwe będą nawet 60 proc. oszczędności w kosztach utrzymania budynku – mówił Andrzej Potępa, starosta powiatu brzeskiego podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Zaoszczędzone pieniądze zostaną zagospodarowane na podwyżki dla pracowników PP ZOL. W zakładzie zatrudnionych jest około 80 osób.

PP ZOL w Brzesku powstał osiem lat temu. W 2010 roku placówka dysponowała 35 łóżkami, rok później w jednostce uruchomiono hospicjum na 20 łóżek, a w 2017 dodatkowo hospicjum domowe.

– W tej chwili możemy przyjąć 44 pacjentów do ZOL i 20 do hospicjum – wyliczał Krzysztof Gac, dyrektor PP ZOL w Brzesku.

Zakład przyjmuje chorych nie tylko z powiatu brzeskiego, także z bocheńskiego i tarnowskiego. Na miejsce czeka się tu nawet kilka miesięcy. To się jednak zmieni i to już niebawem. W styczniu zaplanowano oddanie dodatkowych 20 łóżek w PP ZOL.

– To powinno zredukować listę oczekujących – zapewnia dyrektor tej powiatowej jednostki.
Remont zrealizowany z PP ZOL był realizowany w ramach Projektu „Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku” projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 4 osi priorytetowej – Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR (Subregionalny Program Rozwoju).

Fot. Patryk Salamon

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra