Wydarzenia

Brzesko. Darmowe przejazdy dla 70-latków. Zobacz, kto jeszcze ma ulgę?

fot. UM w Brzesku

Dobra wiadomość dla 70-latków z Brzeska. Podczas ostatniej sesji rady miasta zdecydowano, że  za przejazd autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Brzesku  nie będą musieli płacić. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

-Będzie to ukłon w stronę mieszkańców, którzy pracowali na rzecz gminy i przyczyniali się do jej rozwoju – uzasadniał w czasie sesji burmistrz, Tomasz Latocha.

Radni ustalili, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami MPK przysługiwać będą osobom, które ukończyły 70 lat (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ich wiek i tożsamość) oraz osobom niewidomym i ich przewodnikom (na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenia o niepełnosprawności).

Uprawnienia do ulgowych, 50-procentowych zniżek posiadać będą Honorowi Obywatele Miasta Brzeska, uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ich opiekunowie, niepełnosprawna młodzież od 16 do 21 roku życia, dzieci do lat czterech, niepełnosprawni całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji, zasłużeni dawcy krwi I stopnia, osoby korzystające ze stałej opieki społecznej, kombatanci, studenci.

Ponadto radni ustalili uprawnienia do lokalnych ulgowych przejazdów autobusami MPK dzieciom od czterech do siedmiu lat, uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, policealnych i pomaturalnych, a także rencistom niezdolnym do pracy oraz emerytom. Wszyscy uprawnieni do zniżek będą mieć obowiązek przedstawienia stosownych dokumentów.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra