Wydarzenia

Bochnia. Wymień piec, jest szansa, że dostaniesz dotację

Fot. um w Bochni

Jeśli nie wymieniłeś starego pieca na nowy, a chcesz to zrobić jeszcze w tym roku, masz szansę na dotację.

Burmistrz Bochni ogłosił właśnie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji na wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (węgiel, miał) wyłącznie na kotły na ekogroszek wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

to w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski wraz z załącznikami można składać od dziś do 28 września 2018 roku na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2. Druk wniosku stanowiący załącznik do regulaminu można pobrać w pok. nr 7 UM w Bochni bądź ze strony internetowej www.bochnia.eu.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Te, które nie zostaną zakwalifikowane, ze względu na przewidziane limity finansowe wynikające z wysokości przeznaczonych środków w budżecie na ten cel, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Regulamin udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dostępny jest na stronie: https://bip.malopolska.pl/umbochnia (RADA/UCHWAŁY/2017).

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Nowe kotły na ekogroszek muszą spełniać wymagania klasy 5 oraz wymagania ekoprojektu. Lista kotłów spełniających powyższe wymagania znajduje się na stronie www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt.
  2. Inwestycje zakończone przed datą podpisania umowy z gminą nie będą dotowane! (złożenie wniosku nie oznacza zawarcia umowy).

Procedura wymiany kotłów:

  1. Audytor przeprowadza ocenę energetyczną budynku.
  2. Mieszkaniec podejmuje decyzję o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej (brak konsekwencji finansowych).
  3. Zostaje podpisana umowa pomiędzy gminą i mieszkańcem.
  4. Następuje zakup i wymiana kotła, instalacji wewnętrznej (dofinansowanie); ewentualna konieczna termomodernizacja (w okresie realizacji projektu, brak dofinansowania).
  5. Przekazanie faktury do gminy (kocioł, instalacja).
  6. Weryfikacja przez gminę prawidłowości poniesienia wydatku przez mieszkańca.
  7. Rozliczenie wydatków mieszkańca do przyjętych limitów.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w pok. 7 bądź pod nr tel. 14 61 49 154.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra