Wydarzenia

Bochnia. Sprawdź, gdzie można zawieszać reklamy wyborcze, by nie złamać „uchwały krajobrazowej”

fot. Patryk Salamon

Przedstawiciele bocheńskiego magistratu wydali komunikat, w którym przypominają, gdzie można umieszczać  plakaty i banery wyborcze tak,  aby nie łamały zapisów niedawno przyjętej „uchwały krajobrazowej”. Sprawie  obiecują bacznie przyglądać się przedstawiciele Stowarzyszenia Reaktor B7.

Zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) dopuszcza się umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Właściciele i zarządcy nieruchomości przy ewentualnym wyrażaniu zgód powinni mieć na uwadze zapisy Uchwały Nr XLII/397/18 Rady Miasta Bochnia z 22 lutego 2018 r. w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dotyczące zasad sytuowania reklam wyborczych.

Zgodnie z zapisami „uchwały krajobrazowej Bochni” dopuszczalne są  ekspozycje reklam wyborczych:
– na darmowych nośnikach, wyznaczonych przez UM Bochnia zgodnie z kodeksem wyborczym,
– na słupach ogłoszeniowych – istniejących (gminnych i prywatnych),
– na słupach ogłoszeniowych – nowych,
– na tablicach informujących – istniejących, wolnostojących prywatnych,
– na tymczasowych nośnikach reklamowych na indywidualnej konstrukcji, w odległości 1m od ogrodzeń,
– na potykaczach,
– na konstrukcjach indywidualnych w pasach drogowych, przy zachowaniu przepisów ustawy o drogach publicznych,
– na konstrukcjach indywidualnych na parkingach,
– na konstrukcjach indywidualnych na skwerach i przydrożnych zieleńcach,
– na platformach mobilnych z wyjątkiem sytuowania na placach miejskich i w parkach,
– w przypadku organizacji imprezy miejskiej w trakcie kampanii wyborczej – zgodnie z rozumienie par.5.1, pkt 5) możliwość umieszczania reklam zgodnie z par. 9,
– w strefie 3, w rejonach skrzyżowań dróg komunikacji kołowej, zgodnie z par.21.1, pkt 15),
– dopuszczone są reklamy remontowo – budowlane na rusztowaniach do stosowania w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych,
– uchwała nie dotyczy terenów zamkniętych w tym kolejowych (jeśli kandydat uzyska zgodę na powieszenie baneru wyborczego np. na stacji PKP – uchwała reklamowa się do tego nie odnosi).

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra