Wydarzenia

Bochnia. Są spore szanse, że Bochnia stanie się miastem przyjaznym dla chronionych gatunków ptaków

Patryk Salamon, jeden z autorów projektu " Bochnia - Ptasie Miasto"
Fot. Wojtek Salamon

Jeden z projektów przygotowany  do Budżetu Obywatelskiego przez naszego redakcyjnego kolegę Patryka Salamona zakłada umieszczenie na zielonych terenach 70 budek lęgowych. Pomysł zostanie poddany pod głosowanie we wrześniu, jeśli przejdzie, będzie wdrożony w życie.

Projekt ,,Bochnia – Ptasie Miasto’’ przygotowany przez Patryka Salamona i Ireneusza Cichego opiera się na zakupie atestowanych budek lęgowych dla dzikich ptaków. Budki zostaną zamontowane na terenie miejskich obszarów zielonych. Projekt zyskał patronat Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra.

– Realizując ten pomysł, chcemy poprawić warunki bytowania ptaków w mieście, co w dłuższej perspektywie będzie skutkować zwiększeniem ich populacji i związanymi z tym pozytywnymi skutkami dla ekosystemu – zapewniają pomysłodawcy projektu.

Zwracają też uwagę na nieoceniony skutek edukacyjny i promocyjny tego przedsięwzięcia. W ramach projektu będzie bowiem prowadzony fanpage na FB, aby każdy mieszkaniec miał dostępną mapę z zaznaczonymi obszarami objętymi tym projektem oraz aby mógł przesyłać zdjęcia ze swoich obserwacji do publikacji.

Ponieważ każda budka będzie miała swój indywidualny numer, będzie możliwa łatwa identyfikacja dokładnego miejsca skąd pochodzi dana obserwacja. Da to niebywałą okazję do społecznego monitorowania populacji dzikich ptaków na terenie miasta, a całość akcji będzie miała pozytywny wpływ na wzrost świadomości przyrodniczej i ochrony środowiska wśród mieszkańców.

Montażem budek na drzewach, ich corocznym czyszczeniem i konserwacją będą zajmować się Patryk Salamon i Ireneusz Cichy, którym sprawy ochrony przyrody są bliskie. Oni również będą prowadzić fanpage ze wszystkimi informacjami i galerią zdjęć przesłanych przez mieszkańców.

Nad całym projektem będzie czuwać ornitolog, dzięki czemu wybór typu budek oraz miejsc do ich umieszczenia będzie podyktowany preferencjami danych gatunków ptaków.

Główny koszt projektu to zakup około 70 wysokiej jakości, odpornych na warunki atmosferyczne i posiadających atest budek lęgowych, który koszt wynosi pięć tysięcy złotych. Umieszczeniem ich na drzewach, corocznym (w okresie jesieni) czyszczeniem i ewentualną konserwacją oraz prowadzeniem fanpage na FB zajmą się pomysłodawcy projektu, miłośnicy ptaków i przyrody.

Głosowanie nad BO zaplanowano na wrzesień. Głos będzie można oddać zarówno w formie tradycyjnej, czyli do urny, jak i przy wykorzystaniu aplikacji internetowej.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Vistula
Akces
Góra