Wydarzenia

Bochnia. PINB przypomina o obowiązku odśnieżania

W związku z intensywnymi opadami śniegu PINB przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych  wynikającym z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.),o obowiązku zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto właściciel i zarządca obiektu budowlanego powinien utrzymywać i użytkować obiekt budowlany w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz nie dopuszczać do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowej i sprawności technicznej.

– Zwracam uwagę, że do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu, a także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy obiekcie – pisze w komunikacie PINB w Bochni

Należy również pamiętać o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych. Uniemożliwianie czy też ograniczanie odpływu produktów spalania, związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze jest najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.

Dlatego należy okresowo usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych (§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. poz. 719) oraz nie zasłaniać otworów nawiewnych i wywiewnych.

Instalacje gazowe oraz przewody kominowe powinny być poddane kontroli, co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

– Jednocześnie informuję, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku ( art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) – przestrzega PINB w Bochni.

 

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra