Wydarzenia

Bochnia. Nie wszyscy przestrzegają przyjętych zasad. Reaktor B7 upomina przedstawicieli komitetów wyborczych

Plakaty mogą wisieć na słupach, nie powinny na ogrodzeniach i ścianach budynków
fot. małgorzata Więcek-Cebula

W związku z toczącą się samorządową kampanią wyborczą  stowarzyszenie Reaktor B7 przypomina, że plakaty i banery powinny być wieszane na słupach, a nie  np. na bramach ogrodzeniowych.

– Sygnalizujemy swoje zaniepokojenie praktyką związana ze sposobem umieszczania materiałów wyborczych w formie bannerów reklamowych na terenie miasta Bochni, łamiących zapisy zawarte w obowiązującej na terenie miasta uchwały krajobrazowej – przypominają przedstawiciele stowarzyszenia.

I zwracają uwagę, że Reaktor  B7 był jednym z podmiotów, które bardzo mocno zaangażowały się w stworzenie uchwały krajobrazowej, mając na względzie dobro wspólne, jakim jest ład i porządek w przestrzeni miejskiej . Liczymy, że kandydaci ubiegający się o miejsce we władzach samorządowych zwrócą szczególną uwagę na fakt, iż prawo lokalne to efekt woli  mieszkańców i łamanie go stoi w jaskrawej opozycji względem ich oczekiwań.

 

Apel kierujemy do wszystkich komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy wyborcze w Bochni.

Treść apelu:

Stowarzyszenie Reaktor B7 z niepokojem odnotowuje, iż w miejskiej przestrzeni pojawiają się materiały wyborcze, których sposób umiejscowienia stoi w sprzeczności z uchwałą krajobrazową, uchwaloną przez Radę Miasta Bochni i obowiązującą od 2 kwietnia 2018 roku. Nasze zaniepokojenie w szczególności dotyczy bannerów wyborczych umieszczanych na budynkach i płotach oraz na przyczepach samochodowych, umiejscowionych w różnych częściach miasta.

Należy podkreślić, że ustawa Kodeks Wyborczy jasno precyzuje, jaka jest relacja zapisów ustawowych z lokalnymi przepisami porządkowymi. Artykuł 110, § 2 nie pozostawia wątpliwości wskazując, że „przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe […]”. Biorąc pod uwagę, że uchwała krajobrazowa jest przepisem porządkowym obowiązującym na terenie Miasta Bochni, Kodeks Wyborczy nakazuje stosowanie się do niego.

Ustawa Kodeks Wyborczy w artykule 110, § 6 wskazuje, że urządzeniem ogłoszeniowym jest wszystko to, co nie jest plakatem lub hasłem wyborczym. Tym samym, wzmiankowane bannery umieszczane na płotach oraz przyczepy samochodowe z plakatami podlegają, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks Wyborczy, ograniczeniom lokalnym w postaci uchwały krajobrazowej.

Należy pamiętać, że w tym przypadku jedyną wykładnią prawa, zarówno w odniesieniu do ustawy Kodeks Wyborczy, jak i bocheńskiej uchwały krajobrazowej, winna być wykładnia celowościowa. Społeczność Bochni, poprzez swoich przedstawicieli we władzach lokalnych, przyjęła przepisy porządkujące nieład architektoniczno-plastyczny w mieście. Działaniu temu przyświecał nadrzędny cel – dbałość o wspólną przestrzeń publiczną i poszanowanie praw innych do funkcjonowania w harmonijnym wizualnie otoczeniu.

Działanie sztabów wyborczych kandydatów do władz lokalnych, będące antytezą oczekiwań mieszkańców, wydaje się czynnością niewłaściwą. Szczególnie w kontekście wyborów samorządowych warto, by kandydaci z najwyższą troską odnosili się do prawodawstwa lokalnego, bo ono powstało na kanwie oczekiwań mieszkańców.

Liczymy na zrozumienie naszego postulatu i uszanowanie woli mieszkańców Bochni poprzez likwidację materiałów wyborczych, których umiejscowienie może stać w sprzeczności z bocheńską uchwałą krajobrazową.

 

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra