Wydarzenia

Bochnia. Już są! Pierwsze parkomaty pojawiły się na ulicach

Fot. Wojtek Salamon

Od poniedziałku będą pobierane opłaty na kilkunastu miejskich parkingach.  Jest to pokłosie uchwały przyjętej przez RM w Bochni.

Rewolucja parkingowa w pierwszym etapie obejmie tylko Strefę B.  W Strefie A zostanie wprowadzona po zakończeniu prac rewitalizacyjnych.

Zobacz gdzie będą pobierane opłaty:

ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Jana Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka, ul. Kowalska, Ul. Bracka, Pl. Gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. prof.Fischera Stanisława, Pl. Gazaris, Pl. Gen. Kazimierza Pułaskiego, Pl. Bolesława Wstydliwego opłaty będą pobierane od 1 października.

Ile zapłacimy za postój?
1. 30 min – 0,50 zł.
2. pierwsza godzina– 1,50 zł.
3. druga godzina – 1,80 zł.
4. trzecia godzina – 2,00 zł.
5. czwarta i każda następna godzina – 1,50 zł.
6. Abonament mieszkańca – miesięczny – 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł.
7. Abonament dwutygodniowy – 75,00zł .
8. Abonament miesięczny – 150,00zł.
9. Zastrzeżone miejsce postojowe – 300,00zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do soboty).

I jeszcze kilka praktycznych wskazówek:
Opłaty pobierane będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Opłaty wnosi się z góry, bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym tj. nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego.

Płacimy: bilonem 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł lub kartami płatniczymi (bankowe) – ZBLIŻENIOWO – Mastercard VISA

Jest możliwe wykupienie abonamentu:

Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód wniesienia opłaty tylko i wyłącznie przy ulicy wskazanej w tym abonamencie. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.

Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy w SPP i upoważniają do parkowania przy ulicy położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może uzyskać abonament tylko przy jednej ulicy i na jeden pojazd, bez względu na to ile pojazdów posiada.

W obszarze B jest możliwość wykupienia zastrzeżonego miejsca postojowego „koperty” po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji z zarządcą drogi.

Będą kontrole!

1. Za nie uiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.
2. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za postój wystawiane jest zawiadomienie o opłacie dodatkowej.
3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty, w sposób wskazany w zawiadomieniu.
4. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wystawienia zawiadomienia, ulega ona pomniejszeniu o 20,00 zł.
5. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w ust. 3, podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Postępowanie egzekucyjne prowadzone będzie przez Burmistrza Miasta Bochnia.

 

Operator Strefy Płatnego Parkowania wspólnie z Gminą Miasta Bochnia zachęcają do odwiedzenia strony www.strefappbochnia.info, gdzie znajdują się informacje o strefie, a także formularz do pobrania dla osób ubiegających się o Abonament postoju dla Mieszkańca. Od czwartku będzie istniała możliwość złożenia wniosków, np. w sprawie wykupu abonamentu dla mieszkańców, w Biurze Strefy Płatnego Parkowania na ul. Białej 16 w Bochni.

Za obsługę parkingów odpowiada:
Biuro SPP Bochnia (czynne od 27 września) godziny pracy: 8 -17
+48 691 106 106
Adres biura SPP:
ul. Biała 16, 34-500 Bochnia
Operator SPP dla Gminy Miasta Bochnia:
Dropel Sp. z o.o.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra