Wydarzenia

Bochnia. Coraz bliżej rewitalizacji miasta

W Urzędzie Miasta Bochnia  podpisano umowę na Rewitalizację centrum miasta – „Rynek OD-NOWA”. Tym samym miasto jest coraz bliżej wizerunkowej i funkcjonalnej odmiany Rynku i przylegających do niego ulic.

W najbliższych dniach nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji, którym w wyniku przetargu została Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana.

na realizacje tej inwestycji miasto pozyskało 14,6 mln zł. Wartość umowy podpisanej z wykonawcą wynosi prawie 21 mln zł.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum miasta o powierzchni 1,83 ha. Inwestycja zawiera następujące elementy:

-przebudowę Rynku, obejmującą m.in. całkowitą wymianę nawierzchni płyty rynku z przywróceniem historycznych zarysów płyty i zaznaczeniem kształtu nieistniejącego już ratusza, montaż małej architektury, w tym ekspozycję brył soli, budowę fontanny, remont pomnika Króla Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją, nowe zagospodarowanie zielenią;

-utworzenie dziedzińca miejskiego (woonerf) w północnej i wschodniej pierzei oraz z ulic Solnej i pl. Św. King;

-przebudowę/remont ciągów komunikacyjnych na przyjazne pieszym i rowerzystom w ulicach przyległych i sąsiadujących z Rynkiem.

W ramach projektu przewidziano również wymianę oświetlenia, iluminacje i doświetlenie obiektów, uporządkowanie istniejących miejsc parkingowych oraz remont infrastruktury podziemnej.

W wyniku realizacji obszar zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabo widzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób starszych, rodziców z małymi dziećmi, osób z czasowymi ograniczeniami mobilności.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra