Wydarzenia

Bochnia, Brzesko. Po 300 zł na dziecko. Od dziś można składać wnioski do programu „Dobry start”

Fot. Małgorzata Więcek-Cebula

Od 1 sierpnia wszystkie miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej będą przyjmować wnioski do programu „Dobry start”. Można o nie wystąpić także online. Program zakłada wypłatę raz w roku świadczenia na dziecko w wysokości 300 zł.

Pieniądze mają być przeznaczone na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci. Wsparcie przysługuje każdemu dziecku w rodzinie do 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z umiarkowanym, lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje rodzicom, którzy umieścili dziecko w: domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie i pełne utrzymanie.
Pomoc w ramach programu „Dobry start” nie przysługuje także na dziecko uczęszczające do „zerówki” zarówno w przedszkolu, jak i w szkole.

Pomocy, nie dostaną też studenci, uczniowie szkół policealnych i uczniowie szkół dla dorosłych.
Wnioski o wypłatę tego świadczenia można  składać w MOPS lub w GOPS od 1 sierpnia. Można je jednocześnie składać za pomocą systemów teleinformatycznych: ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Empati@ a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym lepiej. W przypadku wniosków złożonych w  sierpniu pieniądze powinny być wypłacone do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Wnioski będą przyjmowane tylko do 30 listopada.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Vistula
Akces
Góra