Wybory 2018

Bochnia. Artur Gondek i jego drużyna z Kukiz 15. Zobacz, jaki mają pomysł na Bochnię

Założenia programu wyborczego Artura Gondka kandydata na burmistrza Bochni z Kukiz 15 i partii Wolność zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej. Wziął w niej udział także poseł na sejm Norbert Kaczmarczyk z Kukiz’15, Radosław Macoń – szef powiatowych struktur tego ugrupowania oraz kandydaci do rady miejskiej i powiatowej

FINANSE

Ograniczenie, a docelowo zakaz zadłużania miasta.

Dobrze kierowane miasto to takie, które prowadzi gospodarną, a co za tym idzie – rozsądną politykę finansową. Dzięki niej otworzy się droga do rozwoju kluczowej infrastruktury. Tak więc jednym z naszych najważniejszych celów jest zmniejszenie zadłużenia miasta. Chcemy, aby miasto wydawało pieniądze na to, co niezbędne; z kolei tam, gdzie to możliwe – pieniądze zostawić w kieszeniach mieszkańców, którzy sami doskonale wiedzą, jak zadbać o swój budżet.

Zwiększenie budżetu obywatelskiego.

Najlepiej wydane pieniądze, to te własne na swoje cele. Cały budżet miasta to pieniądze mieszkańców. Bochnianie doskonale wiedzą jak najlepiej wydać swoje pieniądze, dlatego też przeznaczymy 5 mln złotych na Budżet Obywatelski.

Audyt spółek miejskich.

Przeprowadzimy szczegółowy audyt spółek miejskich w taki sposób, aby oddzielić dobrze funkcjonujące instytucje od tych, które wymagają restrukturyzacji.

Pierwszą kwestią do rozstrzygnięcia jest ewentualne połączenie BZUK, MPWiK oraz MPEC, co nie tylko zniweluje koszty poprzez ograniczenie kadry kierowniczej, ale również rozwiąże kwestię straty generowanej przez jedną z nich.

Niższe podatki.

Z punktu widzenia bocheńskiego przedsiębiorczości, a w konsekwencji wszystkich mieszkańców, którym przedsiębiorcy oferują towary i usługi, istotne znaczenie ma podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu. Biznes może w pełni rozkwitać, niezbędne jest ograniczenie ucisku fiskalnego, do czego będziemy konsekwentnie dążyć. W sytuacji, gdy początkowo z powodu obniżenia podatków dochody budżetowe nieznacznie się zmniejszą, na pomoc przyjdą nowe firmy, które coraz chętniej będą przenosiły działalność do Bochni, dzięki czemu obniżka podatków od nieruchomości i ośrodków transportu okaże się trafioną inwestycją.

Drobni handlarze muszą obecnie uiszczać uciążliwą opłatę targową. Likwidacja tej opłaty będzie wyraźnym impulsem dla handlu w mieście, co w konsekwencji przyniesie korzyści zarówno dla sprzedawców, konsumentów, jak i całej Bochni.

Poszukiwanie inwestorów. 

Utworzymy komórkę w Urzędzie Miasta odpowiedzialną za poszukiwanie inwestorów, również zagranicznych. Ich bolączką jest niestałe prawo podatkowe oraz ogrom biurokracji. Właściwe osoby, znające kilka języków, będą prowadzić inwestora za „rączkę” od zakupu działki, aż do pełnego rozkwitu firmy, co znacznie zwiększy ilość miejsc pracy oraz wpływy do budżetu miasta. Niech przykładem będą dla nas sąsiednie Niepołomice.

 

KULTURA

Większa ilość wydarzeń kulturalnych.

Odbudowa Zamku Żupnego w Bochni.Festiwale kulturowe.

PRZYJAZNY URZĄD

Baza uchwał i przepisów prawnych.

Kontakt z miastem oraz możliwość wglądu w jego sprawy będzie maksymalnie ułatwiony. Oznacza to, że dokumenty i instrukcje dotyczące załatwiania spraw mieszkańców będą sformułowane w przejrzystej formie, łatwe do wyszukania i najważniejsze – dostępne w Internecie.

Reorganizacja urzędu.

Drogą do sprawnego funkcjonowania urzędu nie jest fala zwolnień, ale reorganizacja pracy, by nadać moc zużytej już maszynie.

Znacznym ułatwieniem dla mieszkańców byłoby wydłużenie czasu pracy urzędów w taki sposób, aby można było z nich skorzystać wieczorem, po pracy, a także w sobotę. Wiązałoby się to z oczywistą oszczędnością zasobów dla interesantów, przewyższającym ewentualne koszty reorganizacji dla pracowników urzędów.

Audytor zatrudniony na stałe.

Wielu włodarzy traktuje miasto jak swój folwark, decyzje podejmując na oślep wg własnego uznania. My będziemy słuchać mieszkańców, którzy maja wizję na nasze wspólne miasto oraz zatrudnimy lub wyłonimy wśród obecnie zatrudnionych audytora, który pozwoli nam na każdą kwestię spojrzeć szeroko, z wielu stron, co skutkować będzie trafnymi decyzjami.

Dostosowanie godzin pracy urzędu.

 

SPOŁECZEŃSTWO

Zniesienie prohibicji.

Strefa rekreacyjna przy BSAGu.

Jesteśmy przekonani, że po rozwinięciu Strefy, większość inwestorów chętnie dorzuci cegiełkę do stworzenia pełnowartościowej strefy rekreacji w okolicach ich firm, co przecież jest doskonałym sposobem na reklamę, poprzez ściągnięcie potencjalnych klientów.

 

SPORT

Dofinansowanie BKS.

W pierwszych latach należy zwiększyć środki na finansowanie BKSu, by po 4-5 latach dość do kwoty 1 mln złotych i w ten sposób osiągnąć wymierne rezultaty. Równocześnie sponsorzy, widząc dobre wyniki, sami zainteresują się naszym klubem sportowym.

Zrównoważone finansowanie innych dyscyplin sportowych, m.in. piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki.

 

INFRASTRUKTURA

Budowa Park&Ride

Spokojne centrum miasta.

  Zamknięcie dla ruchu dwóch ulic w Rynku

 Wyciągnięcie drogi wojewódzkiej z centrum

 ul. Brzeźnicka połączona z DK94

Plan zagospodarowania przestrzennego.

W Bochni często pojawia się chaotyczna, nieprzemyślana zabudowa. Liczymy na szybki rozwoju oraz rozrost miasta, na skutek zwiększania się liczby jego mieszkańców. Rozwój ten można odpowiednio ukierunkować, aby nie był on uciążliwy dla mieszkańców oraz uwzględniał ochronę terenów zielonych przy jednoczesnej możliwości budowy nowych domów. W tym celu usprawnimy pracę nad planami zagospodarowania przestrzennego.

 

WSPÓŁPRACA

Ciągła współpraca ze Starostwem na zasadach partnerskich.

 Poszukiwanie nowych oraz zacieśnianie więzów z obecnymi miastami partnerskimi.

Wiele miast poradziło sobie już z kwestiami, które trapią Bochnię i jej mieszkańców, będziemy starać się porozumieć z tymi miastami, zwłaszcza zagranicznymi, by wymieniać się doświadczeniami. Bochnia na scenie międzynarodowej może mieć sporo powodów do dumy, będzie realnie promować nasze miasto oraz zacieśnimy przyszłe i obecne relacje z miastami, co pozwoli m.in. na regularne wymiany uczniów szkół średnich.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i charytatywnymi.

Wielu doskonale jak wiele takie organizacje robią dla dobra mieszkańców, zapewnimy dla nich korzystne warunki lokalowe oraz utworzymy organ doradczy złożony z przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających na terenie miasta i powiatu.

Mianowanie pełnomocnika ds. lobbingu.

Będziemy monitorować politykę regionalną rządu, popierać ustawy dobre, a walczyć z tymi bezmyślnymi. Starać się będziemy uczestniczyć we wszystkich możliwych konsultacjach dotyczących regionu.

 

ZDROWIE

Edukacja zdrowotna.

Projekt edukacyjny dla rodziców i dzieci na temat profilaktyki zdrowia. Od najmłodszych lat należy uczyć Dzieci w jaki sposób trzeba dbać o swoje zdrowie oraz zdrowie najbliższych. Miasto powinno o to zadbać i stworzyć wielodyscyplinarną PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ, która wykorzystując rozwijające się kanały social media, czy personalne spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, zapewni interesującą edukację na tematy związane ze zdrowiem.

Pracownia diagnostyczna rezonansu magnetycznego.

Od lat nikt nie poczynił wysiłku, aby w Bochni stworzyć PRACOWNIĘ DIAGNOSTYCZNĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO. W dobie intensywnego rozwoju medycyny i badań obrazowych, jest to specjalistyczna pracownia niezbędna do diagnozowania i wykrywania wielu chorób oraz dysfunkcji w naszym organizmie.

Oddział neurologii.

Pacjenci z problemami neurologicznymi wymagającymi hospitalizacji i opieki specjalistycznej kadry medycznej, są zmuszeni jeździć do Tarnowa lub Krakowa, gdyż w Bochni nie ma takiego oddziału. Przecież choroby układu krążenia, a w tym udary mózgu są jedną z poważniejszych chorób cywilizacyjnych obecnych czasów.

Próby zagospodarowania Starego Pogotowia Ratunkowego.

Ostatni przetarg na budynek odbył się w 2014, a jest to doskonałe miejsce na zagospodarowanie pod kątem USŁUG ZDROWOTNYCH dla Mieszkańców.

 

KOMUNIKACJA

Wyłączenie wybranej sygnalizacji świetlnej w nocy.

Sygnalizacja świetlna, która sprawdza się w godzinach szczytu, gdy jest wzmożony ruch na drodze, nie jest konieczna w nocy. Kierowcy czekają na zielone światło, mimo że na skrzyżowaniu nie pojawia się żaden pojazd. Regulacja świetlna w nocy może być zastąpiona przez znaki drogowe, które usprawnią ruch, jednocześnie nie stanowiąc żadnego zagrożenia dla użytkowników. Mówimy tutaj oczywiście o godzinach wieczornych i nocnych. Nie wszystkie drogi podlegają pod urząd miasta lub starostwo, ale organy te ubiegać się mogą o zmiany w organizacji ruchu. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się przy Hali Targowej.

Rozbudowa komunikacji miejskiej.

Zwiększymy liczbę autobusów miejskich oraz dostosujemy rozkładu do rozkładu pociągów i sytemu zmianowego w firmach zatrudniających najwięcej pracowników – Stalprodukt S.A., firmy znajdujące się w strefach aktywności gospodarczej. Warto również wypracować rozkład jazdy przy współpracy z RPK, tak, aby ułatwić mieszkańcom miasta, gminy oraz powiatu przesiadki.

Udział Urzędu Marszałkowskiego w biletach

Nie istnieje coś takiego jak darmowa komunikacja miejska. Jeśli miasto zapłaci za bilety, to zrobi to naszymi pieniędzmi. Jedynym sposobem jest pozyskanie środków z zewnątrz. Ubiegać się będziemy o dopłaty ze strony Urzędu Marszałkowskiego w biletach.

Reorganizacja zasad płatnego parkowania.

Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wykupienia abonamentu mieszkańca za niewielką kwotę, tak by mógł parkować na całym obszarze centrum, a nie tylko przy jednej z ulic. Cała Bochnia, w tym jej centrum należy do wszystkich mieszkańców.

Parkingi były darmowe przez bardzo długi okres czasu i każdy był z tego zadowolony oraz umiał się odnaleźć w tej sytuacji.

Odtworzenie dalekosiężnych (zwłaszcza zagranicznych) linii autobusowych oraz budowa dworca autobusowego w okolicy Dworca PKP

BEZPIECZEŃSTWO

Doświetlenie miasta oraz przejść dla pieszych

Brak doświetlenia niektórych ulic, jest bolączką nie tylko obrzeży, ale i centrum miasta.

Zarówno ze względu na bezpieczeństwo pieszych, jak i komfort i efektywność jazdy kierowców, wszystkie przejścia dla pieszych w godzinach nocnych będą oświetlone.

Likwidacja straży miejskiej

Fot. Patryk Salamon

 

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra